גליונות משנת 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 

תפיסת משמעות העיסוק בקרב ילדים: הבדלים בין ילדים ומתבגרים צעירים מן החברה הערבית והיהודית בישראל

The Perceived Meaning of Occupation among Children – The Differences between Israeli Arab and Jewish Children 

מאת: אזל אבו יאסין, דפנה שמיר, לימור רוזנברג

מילות מפתח: תרבות, שאלון תפיסת משמעות העיסוק, עיסוקים, השתתפות 

 

לתקציר המאמר בעברית לחצו: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחצו: abstract

המשך...
 
 

Action Over Inertia התערבות מקדמת השתתפות בעיסוקים משמעותיים והחלמה: התאמה תרבותית לישראל

Cultural Adaptation of Action Over Inertia, a Participation-oriented Intervention for Individuals with Serious Mental Illness 

מאת: אילנה שוחט, לנה ליפסקיה-וליקובסקי ונעמי הדס לידור

מילות מפתח: ריפוי בעיסוק, בריאות הנפש, התאמה תרבותית, התערבות עיסוקית-תפקודית, קבוצת מיקוד 

 

לתקציר המאמר בעברית לחצו: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחצו: abstract

המשך...
 
 

הקשר בין מיומנויות גרפו מוטוריות לתפקודים ניהוליים בקרב ילדי גן

The Relationship between Graphomotor Abilities and Executive Function in Preschool Children

מאת: אסתר תורג'מן, יפית גלבוע

מילות מפתח: כתיבה, הגיל הרך, ציור, עיכוב תגובה, זיכרון עבודה 

 

לתקציר המאמר בעברית לחצו: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחצו: abstract

המשך...
 
 

Rhombencephalosynapsis and the Development of Motor Skills in Childhood Play: An Occupational Therapy Case Study

רומבאנספלוסינפסיס והתפתחות מיומנויות מוטוריקה במשחק ילדות: תיאור מקרה בריפוי בעיסוק 

 Author: Tova Sarna Segal

Key words: Words: Corpus Callosum, Cerebellum, Motor Skills, Accidental Falls, Handedness, Safety, Spirituality, Parenting 

 

לתקציר המאמר באנגלית לחצו: abstract
לתקציר המאמר בעברית לחצו: תקציר 

המשך...
 
 

מדור ממבט אישי

מאת: שרה דעאס עיראקי 

המשך...
 
 

מדור נקודת ראות

מאת: נגה זיו 

המשך...
 
 
דבר מערכת הIJOT - מרס 2020
המשך...
 
 
דבר החברה - מרס 2020
המשך...