גיליונות משנת 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
פוסטרים
המשך...
 
 
שולחנות עגולים
המשך...
 
 
מדור מבט אישי
מאת: דליה זק"ש 
המשך...
 
 
מדור נקודת ראות
מאת: תמר פלי אלטיט 
המשך...
 
 
מדור טכנולוגיה ואינטרנט
מאת: נעה ניצן ודיינה קפל 
המשך...
 
 
Where from, Where to, Why, and How? The Daily Functional Journey as a Source of Meaning and Self-creation
מאין ולאן, למה ואיך? סיפור דרך של תפקוד אנושי כמקור למשמעות ויצירה עצמית
 
Author: Sara Rosenblum 
Key Words: activities of daily living, daily occupations, occupational therapy, persons with neurodevelopmental disorders, self efficacy, self-esteem 
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract
המשך...
 
 
דבר מערכת הIJOT לגיליון מרס 2018
המשך...
 
 
דבר היו"ריות לגיליון מרס 2018
המשך...