ADHD - לינקים שימושיים

 
 
איך מקבלים אבחנה של ADHD? 
 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD
בכל חשד להפרעת קשב ניתן לפנות לרופא הילדים אשר יפנה את ההורים לאבחון אצל רופא עם ניסיון בתחום הפרעות קשב: נוירולוג ילדים, רופא ילדים עם ניסיון בהתפתחות הילד או פסיכיאטר ילדים ונוער. הרופא המומחה מבצע את האבחון ונעזר באנשי מקצוע נוספים לפי הצורך.
נוסף לכך, פנייה לרופא הילדים עקב בעיות שעולות, תוביל במידת הצורך להערכה וטיפול בריפוי בעיסוק- בקופה או לבחירתה לבאי כוחה. 
איך ריפוי בעיסוק יכול לעזור לילדים עם ADHD ומי מטפל בילדים עם אבחנה זו? 
ניתן לעזור לילדים בתחומים שונים עליהם משפיעה האבחנה, בהן יכולות להיות מעורבות גם מערכות נלוות כגון מערכת התחושה ומערכת התנועה וכו'. הטיפול בריפוי בעיסוק עשוי להתמקד ברכישת הרגלי עבודה ואסטרטגיות למידה, בקואורדינציה, בוויסות, במיומנויות קוגניטיביות, בהדרכת המשפחה ועוד. 
 
 
איך מקבלים טיפולים בריפוי בעיסוק?
 
ניתן לקבל טיפולים בריפוי בעיסוק דרך קופות החולים בהשתתפות עצמית: למידע נוסף לחצו כאן
תהליך ההפניה הוא תהליך הכולל בקשה לבדיקת הצורך באבחון, הערכה ו/או התערבות בריפוי בעיסוק, למטרות של טיפול, שיקום, מניעה, קידום בריאות, ייעוץ, הדרכה ומתן חוות דעת בהתאם לצרכים הייחודיים של המטופל. 
חשוב לדעת- מרפאים בעיסוק מוסמכים על פי חוק, ובעלי רשיון ממשרד הבריאות. חשוב לוודא שאיש המקצוע אכן מחזיק תעודה כזו.
 
 
קישורים רלוונטים: 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרסום פתרונות נגישותריסטרט פרסוםהעמותה לילידים בסיכון פרסוםאלוט פרסוםNuance Hear