גיליונות משנת 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
מדור נקודת ראות
מאת: נגה זיו 
המשך...
 
 
אינדקס מאמרי IJOT לשנים 2013-2015
המשך...
 
 
משולחן העמותה לגיליון פברואר 2016
המשך...
 
 
דבר מערכת הIJOT לגיליון פברואר 2016
המשך...
 
 
לגיליון המלא של כתב עת פברואר 2016
המשך...