גיליונות משנת 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
דבר מערכת הIJOT לגיליון נובמבר 2016
המשך...
 
 
לגיליון המלא של כתב עת נובמבר 2016
המשך...
 
 
תפיסות עובדים במערכת בריאות הנפש כלפי מעורבות צרכנים בתחומי טיפול, מחקר, ניהול, תכנון, יישום והערכה
Attitudes of Employees in the Mental Health System towards Involvement of Consumers in the Areas of Care, Research, Management, Planning, Implementation and Evaluation 
 
מאת: נעמי הדס לידור, ענת נצר
מילות מפתח: עמדות, צרכנים נותני שירות, שילוב 
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract 
המשך...
 
 
"שותפים לדרך" - פיתוח חוברת תלמיד להגברת שותפות ההורים בבניית תכנית הטיפול בגן חינוך מיוחד
“Going Together”: Developing a Student Booklet – A Tool for Building Parents-School Partnership in a Special Education Program
 
מאת: דפנה ברקוביץ, מיכל ויסמן-ניצן
מילות מפתח: שירות ממוקד במשפחה, חינוך מיוחד, מעורבות הורים, תכנית לימודים אישית, 20-MPOC 
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract
המשך...
 
 
אבחון קוגניטיבי-תפקודי בקרב אנשים המשתייכים לקהילה החרדית: מחקר חלוץ
Cognitive-Functional Evaluation within the Ultra - Orthodox Community: A Pilot Study 
 
מאת: טליה גרינוולד, נירית פנט, נעמי כץ, אסנת בר-חיים ארז
מילות מפתח: LOTCA-F ,קהילה חרדית, תפקודים ניהוליים
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract
המשך...
 
 
Participation in Activities and Relationship to Musculoskeletal Pain in Elementary School Children
השתתפות בפעילויות והקשר לתלונות כאב במערכת שלד-שריר אצל תלמידים בבית הספר היסודי 
 
 Author: Danit Langer, Naomi Weintraub, Asnat Bar-Haim Erez
Key Words: musculoskeletal pain, elementary school children, participation, ergonomics 
 
לתקציר המאמר באנגלית לחץ/י: abstract
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר עברית
המשך...
 
 
מדור טכנולוגיה ואינטרנט
מאת: דר' מעין כץ 
המשך...
 
 
מדור ממבט אישי
מאת: דר' נעמי הדס לידור, מיה הובר, ליאור 
המשך...