גיליונות משנת 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
הסיפור הרב תרבותי: רב תרבותית כמרכיב משמעותי בהתערבות בריפוי בעיסוק
The Multi-Cultural Story: MultiCultural in the Occupational Therapy Intervention  
 
מאת: סיון רגב, ענת מן
מילות מפתח: כשירות תרבותית, מודל פירמידה/הקרחון של שיין, יחסים מרחביים, האדם במרכז, הגישה הנרטיבית 
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract
המשך...
 
 
מבחן הקומקום בגרסה ערבית: התאמת אבחון קוגניטיבי תפקודי לאוכלוסיה הערבית לאחר פגיעה מוחית
Adaptation of Cognitive Functional Assessment for the Arabic Speakers after Stroke 
 
מאת: נהיל שורבג'י ג'בארין, שלומית רוטנברג, עדינה מאיר
מילות מפתח: אירוע מוחי, תפקודים ניהוליים, אבחון קוגניטיבי תפקודי, התאמה תרבותית 
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract
המשך...
 
 
תפיסה עצמית והשתתפות של אנשים עם מגוון מוגבלויות מתרבויות שונות בישראל
Self-Concept and Participation of People with Various Disabilities from Different Cultures in Israel
 
מאת: דליה זק"ש, רנא עודה ג'ראיסי ונעמי שרויאר
מילות מפתח:  זהות עצמית, עולים מחבר העמים, ערבים בישראל, חסמים להשתתפות, עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract
המשך...
 
 
הנגשה תרבותית של תכנית מעגן לבנים בגילאי גן מן המגזר החרדי - תיאור מקרה
Cultural Adaptation of the MAAGAN Program for Ultra-Orthodox Preschool Boys - A Case Study 
 
מאת: יפית גלבוע 
מילות מפתח: הנגשה תרבותית, תכנית התערבות, תכנית סינון ומניעה, אוכלוסייה חרדית. 
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract
המשך...
 
 
Shifting our Gaze: Thinking Critically about ‘Culture’  
להסיט את מבטנו: חושבים/ות באופן ביקורתי על תרבות 
 
Author: Alison J Gerlach
Key Words: critical perspectives, cultural safety, health equity, occupational therapy, postcolonial perspectives, reflexivity, social transformation.  
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר 
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract 
המשך...
 
 
מדור טכנולוגיה ואינטרנט
מאת: חגית לוי 
המשך...
 
 
מדור נקודת ראות
מאת: נסר כרים ואלכסנדרה דניאל-סעד  
המשך...
 
 
משולחן העמותה לגיליון נובמבר 2016
המשך...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרסום פתרונות נגישותריסטרט פרסוםהעמותה לילידים בסיכון פרסוםאלוט פרסוםNuance Hear