הרשמה לרשימת התפוצה
 
 
להרשמה טוען נתונים...
 

אתיקה

 
 
הקוד האתי הינו תעודת הזהות הערכית של קהילת המרפאים בעיסוק.
 
הקוד כולל עקרונות מנחים המשמשים כמצפן המוביל את הדרך בעשייה היומיומיות שעל בסיסם פועלת קהילת המרפאים בעיסוק בישראל הכוללת מחנכים, חוקרים, מטפלים, וסטודנטים.
 
העקרונות המנחים משקפים את ערכי המקצוע ומגדירים את אחריותם של המרפאים בעיסוק בעבודתם. מהעקרונות המנחים נגזרים כללים להתנהגות אֶתית –מקצועית של המרפאים בעיסוק המנחים להתנהגות מקצועית ראויה, ומשמשים בסיס לקבלת החלטות מקצועיות נכונות, בהתאם לערכי המקצוע, ויהווה אמַת מידה לשיפוט ההתנהגות המקצועית.
 
הקוד האתי מבוסס על אתיקה מקצועית, שהינה התנהגות מוסרית ובחירה בדרך הטובה ביותר לפעולה במסגרת העיסוק במקצוע. 
 
מטרות הקוד האתי
• להגדיר כללים להתנהגות המחייבת כלאחד מקהילת המרפאים בעיסוק
• להבטיח שכל מרפא בעיסוק יבצע את עבודת ובצורה הטובה ביותר
• להבטיח מינימום של נזקים בעת התערבות של ריפוי בעיסוק
• ליצור ולשמר בקרב קהילת המרפאים בעיסוק אוירה מוסרית במסגרת העשייה המקצועית.