גיליונות משנת 2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
טיפול קבוצתי על פי גישת ה- (Cognitive Orientation To Daily Occupational Performance (CO-OP בילדים בכתות מקדמות
Group Therapy According to the Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP) in Children in Special Educatione 
 
מאת: רבקה רופמן, עדי כספי
מילות מפתח: DCD ,ADHD ,CO-OP, לקויות למידה, טיפול קבוצתי 
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract 
המשך...
 
 
העשרה אינסטרומנטלית – ככלי לשיפור תפקודים ניהוליים מודל התערבות קבוצתי בריפוי בעיסוק
Instrumental Enrichment - A Tool to Improve Executive Functioning; an Occupational Therapy Group Therapy Model 
 
מאת: אולגה מילנר - פלדמן
מילות מפתח: ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי, ריפוי בעיסוק, תיווך
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract
המשך...
 
 
פיתוח תצפית להערכת השתתפות ותפקוד ילדים בפעילויות הגן
The Structured Preschool Participation Observation (SPO): Development and Validation 
 
מאת: ענת גולוס, נעמי וינטראוב
מילות מפתח: כלי הערכה, ההשתתפות, ביצועי עיסוק (תפקוד), סביבה חינוכית, ילדי גן 
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract 
המשך...
 
 
מעורבות משפחתית במעונות פנימייה: משמעויות ואתגרים
Family Involvement in Residential Facilities: Perceptions and Challenges 
 
מאת: כרים נסר, עמליה סער, דליה זק"ש
מילות מפתח: מעורבות משפחתית, אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השמה מעונית, החברה הערבית בישראל, גישת המשפחה במרכז 
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract
המשך...
 
 
תהליך התאמת עכבר לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לפי מדדי תפקוד ושביעות רצון
Adaptation of a Computerized Pointing Device for Children and Youth with Intellectual and Developmental Disabilities: Performance and Satisfaction Outcome Measures 
 
מאת: דניאל - סעד אלכסנדרה, שרויאר נעמי, וייס תמר
מילות מפתח: טכנולוגיה מסייעת, שביעות רצון, QUEST , הערכת ביצוע מטלות מחשב ACTP , מוגבלות שכלית התפתחותית, ריפוי בעיסוק 
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract 
המשך...
 
 
ראשית מקצוע הריפוי בעיסוק במסגרות חינוכיות בישראל בשנות ה-50 וה-60 של המאה העשרים
Introduction and Development of Occupational Therapy Services in Educational Settings in Israel 
 
מאת: טובי מרגליות
מילות מפתח: ריפוי בעיסוק, מקורות ראשוניים, מגפת הפוליו, שיתוק מוחין, אמצעי טיפול, ציוד מותאם, חינוך מיוחד 
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract
המשך...
 
 
דרכי התערבות מגוונים בריפוי בעיסוק במשחק בגני חינוך מיוחד
Play: Models for Intervention in Kindergartens in Special Education Settings
 
מאת: שירה שושני, מרים מגדר
מילות מפתח: משחק, פיתוח מיומנויות, גני חינוך מיוחד, תצפית על משחק חופשי – RKPPS-KNOX 
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract
המשך...
 
 
Frameworks, Models and Trends in School-Based Occupational Therapy in the United States
 מסגרות התייחסות, מודלים ומגמות עדכניות בריפוי בעיסוק במערכת החינוך בארה"ב
 
Author: Julie Bissell, Sharon Cermak
Key words: school-based occupational therapy, prevention, response to intervention, learning, behavior, students, school, children, transition, post secondary outcomes, assistive technology, participation, general education, special education, advocacy, evidence-based practice 
 
לתקציר המאמר באנגלית לחץ/י: abstract
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר עברית 
המשך...