הוועדה המקצועית העליונה

 
 
הוועדה המקצועית העליונה של מקצוע הריפוי בעיסוק הוקמה בשנות ה-90 במטרה לרכז, בפורום אחד, את כל הגופים המקצועיים הפועלים בשדה המקצועי בארץ והמייצגים את כלל המרפאים בעיסוק בתחומי ההתמחות השונים.

מטרות הוועדה הן:
• קביעת מדיניות ויעדים לכיווני התפתחות מקצועית.
• ביסוס חשיבה מקצועית מובילה–פיתוח תחומי התערבות חדשים והגדרת התרומה הייחודית של הריפוי בעיסוק. למשל: אבחון ושיקום כושר נהיגה, שיקום והדרכה לסובלים מפגיעות גב תחתון, שקום הלב, מעורבות בתחום הטיפול בכאב, פנאי.
• התייחסות מכוונת לתהליכים חברתיים ותחיקתיים, שלהם השפעה על הגופים המקצועיים ועל המקצוע לדוגמא: חוק בריאות ממלכתי, חוק שיקום נכי נפש בקהילה, עבודה מול משרדי הבריאות, החינוך העבודה והרווחה. למשל, עבודה מול וועדת החינוך של הכנסת בנושא "חוק לזכויות תלמידים בעלי לקויות למידה בחינוך הרגיל".
• דיון בסוגיות בין מקצועיות וההחלטה על דרכי פעולה. למשל, מאבק בנושא התאמת כסאות גלגלים בין הפיזיותרפיה לריפוי בעיסוק.
• טיפול בנושאים אד-הוק - נושאים דחופים העולים ע"י נציגי הגופים בוועדה, שמשמעותם עקרונית למקצוע והשלכותיהם ארוכות טווח. לדוגמא: היערכות המוסדות לחוק ביטוח בריאות.

בוועדה חברות כ- 17 מרפאות בעיסוק המייצגות את כלל המרפאים בעיסוק בארץ, את הארגון המקצועי, העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק, הפיקוח הארצי של הריפוי בעיסוק במשרד הבריאות, בשרותי בריאות כללית, במכבי שירותי בריאות, במשרד החינוך ונציגים של ארבעת החוגים לריפוי בעיסוק. לוועדה מתמנה יושב ראש מטעמה ברוטציה של שנתיים לערך.

חברי הועדה המקצועית העליונה הם נציגים של הארגונים השונים.

להלן רשימת חברות הוועדה בשנת 2018:

אורלי בוני וד"ר מעין כץ - משרד הבריאות

ד"ר נעמי שרויאר וד"ר רחלי קיצוני, אונ' חיפה

ד"ר דבי רנד וד"ר תמי בר שליטא - אונ' תל אביב

ד"ר נעמי פריזיגר וד"ר נירית ליפשיץ - קריה אקדמית אונו

פרופ' עדינה מאיר - אונ' העברית

יהודית דוריון ומיכל הראל - מכבי שירותי בריאות

אריאלה צור ומירב שנרך - שירותי בריאות כללית

אתי עמר וסמדר סבן - קופ"ח מאוחדת

סיגל גרינבאוים, רותי שגיב, שרה טורקניץ – איגוד מקצועות הבריאות

בתאל זמורה, איה חסדאי וד"ר נעמה כץ - העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק

יעל פרס שידלובסקי - משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ד"ר יונת יבזורי ומרב גליס - משרד החינוך