ניירות עמדה והנחיות עבודה

 
 
מטרת ניירות העמדה היא להציג את העמדה המקצועית בהקשר לנושאים שונים בהם עוסקים מרפאים בעיסוק. מסמכים אלו נועדו לעזור למרפאים בעיסוק בהגדרת מקומם ותפקידיהם ובמגעים חוץ מקצועיים. ניירות עמדה אלו קיבלו את אישור הוועדה המקצועית העליונה של מקצוע הריפוי בעיסוק הכוללת את הגופים הרשמיים המייצגים את המקצוע: החברה הישראלית לריפוי בעיסוק, משרד הבריאות, נציגים של קופות החולים, משרד החינוך, הגופים האקדמיים וארגון המרפאים בעיסוק.
 
 
 
 
 
 
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: טיפול בריפוי בעיסוק לאנשים עם מגבלה קוגנטיבית שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2004. לנייר העמדה לחץ/י: טיפול רב"ע לאנשים עם מגבלה קוגניטיבית 02_2004.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: רב"ע בקרב אוכלוסייה עם ליקויי למידה שהתפרסם בגליון חודש אוגוסט 2007. לנייר העמדה לחץ/י: רב"ע בקרב אוכלוסייה עם ליקויי למידה.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: המרפאים בעיסוק כיועצי נגישות שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2008. לנייר העמדה לחץ/י: המרפאים בעיסוק כיועצי נגישות.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: רב"ע ומוגבלות שכלית והתפתחותית שהתפרסם בגליון חודש מאי 2009. לנייר העמדה לחץ/י: רב"ע ומוגבלות שכלית והתפתחותית 05_2009.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: התערבות רבע ביחידות לטיפול נמרץ שהתפרסם בגליון חודש נובמבר 2009. לנייר העמדה לחץ/י: התערבות רבע ביחידות לטיפול נמרץ 11_2009.
המשך...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרסום פתרונות נגישותריסטרט פרסוםהעמותה לילידים בסיכון פרסוםאלוט פרסוםNuance Hear