ניירות עמדה

 
 
מטרת ניירות העמדה היא להציג את העמדה המקצועית בהקשר לנושאים שונים בהם עוסקים מרפאים בעיסוק. מסמכים אלו נועדו לעזור למרפאים בעיסוק בהגדרת מקומם ותפקידיהם ובמגעים חוץ מקצועיים. ניירות עמדה אלו קיבלו את אישור הוועדה המקצועית העליונה של מקצוע הריפוי בעיסוק הכוללת את הגופים הרשמיים המייצגים את המקצוע: החברה הישראלית לריפוי בעיסוק, משרד הבריאות, נציגים של קופות החולים, משרד החינוך, הגופים האקדמיים וארגון המרפאים בעיסוק.
 
 
 
 
 
 
 
 
לפניכן/ם תרגום נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: התערבות רבע ביחידות לטיפול נמרץ שהתפרסם בגליון חודש נובמבר 2009. Occupational Therapy Intervention in Neonatal Intensive Care Units. נייר העמדה תורגם תורגם בסיוע המרכז הבין תרבותי לירושלים במימון הקרן לירושלים. לנייר העמדה לחץ/י:  Occupational Therapy Intervention in Neonatal Intensive Care Units.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: Occupational Therapy and Intellectual and developmental Disability Throughout the life Cycle.  רב"ע ומוגבלות שכלית והתפתחותית שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2010. לנייר העמדה לחץ/י:  Occupational Therapy and Intellectual and developmental Disability.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: ריפוי בעיסוק במערכת החינוך שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2003. לנייר העמדה לחץ/י: ריפוי בעיסוק במערכת החינוך 02_2003 
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: טיפול בריפוי בעיסוק לאנשים עם מגבלה קוגנטיבית שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2004. לנייר העמדה לחץ/י: טיפול רב"ע לאנשים עם מגבלה קוגניטיבית 02_2004.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: רב"ע בקרב אוכלוסייה עם ליקויי למידה שהתפרסם בגליון חודש אוגוסט 2007. לנייר העמדה לחץ/י: רב"ע בקרב אוכלוסייה עם ליקויי למידה.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: המרפאים בעיסוק כיועצי נגישות שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2008. לנייר העמדה לחץ/י: המרפאים בעיסוק כיועצי נגישות.
המשך...