ניירות עמדה והנחיות עבודה

 
 
מטרת ניירות העמדה היא להציג את העמדה המקצועית בהקשר לנושאים שונים בהם עוסקים מרפאים בעיסוק. מסמכים אלו נועדו לעזור למרפאים בעיסוק בהגדרת מקומם ותפקידיהם ובמגעים חוץ מקצועיים. ניירות עמדה אלו קיבלו את אישור הוועדה המקצועית העליונה של מקצוע הריפוי בעיסוק הכוללת את הגופים הרשמיים המייצגים את המקצוע: החברה הישראלית לריפוי בעיסוק, משרד הבריאות, נציגים של קופות החולים, משרד החינוך, הגופים האקדמיים וארגון המרפאים בעיסוק.
 
 
 
 
 
 
 
 
לפניכן/ם תרגום לאנגלית של  נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2004 בנושא טיפול בריפוי בעיסוק לאנשים עם מגבלה קוגנטיבית : Occupational Therapy Treatment for People with Cognitive Limitation. נייר העמדה תורגם בסיוע המרכז הבין תרבותי לירושלים במימון הקרן לירושלים. לנייר העמדה לחץ/י:Occupational Therapy in the school system- תרגום
המשך...
 
 
לפניכן/ם תרגום לאנגלית של נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק שהתפרסם בגליון חודש אוגוסט 2007 בנושא רב"ע בקרב אוכלוסייה עם ליקויי למידה: The occupational Therapy Evaluation Process Among People with Learning Disabilities. נייר העמדה תורגם בסיוע המרכז הבין תרבותי לירושלים במימון הקרן לירושלים. לנייר העמדה לחץ/י: The occupational Therapy Evaluation Process Among People with Learning Disabilities.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2003 בנושא ריפוי בעיסוק במערכת החינוך: Occupational Therapy in the school system. נייר העמדה תורגם בסיוע המרכז הבין תרבותי לירושלים במימון הקרן לירושלים. לנייר העמדה לחץ/י: Occupational Therapy in the school system.
המשך...
 
 
לפניכן/ם תרגום נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: התערבות רבע ביחידות לטיפול נמרץ שהתפרסם בגליון חודש נובמבר 2009. Occupational Therapy Intervention in Neonatal Intensive Care Units. נייר העמדה תורגם תורגם בסיוע המרכז הבין תרבותי לירושלים במימון הקרן לירושלים. לנייר העמדה לחץ/י:  Occupational Therapy Intervention in Neonatal Intensive Care Units.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: Occupational Therapy and Intellectual and developmental Disability Throughout the life Cycle.  רב"ע ומוגבלות שכלית והתפתחותית שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2010. לנייר העמדה לחץ/י:  Occupational Therapy and Intellectual and developmental Disability.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: ריפוי בעיסוק במערכת החינוך שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2003. לנייר העמדה לחץ/י: ריפוי בעיסוק במערכת החינוך 02_2003 
המשך...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרסום פתרונות נגישותריסטרט פרסוםהעמותה לילידים בסיכון פרסוםאלוט פרסוםNuance Hear