ניירות עמדה ומסמכים

 
 
מטרת ניירות העמדה היא להציג את העמדה המקצועית בהקשר לנושאים שונים בהם עוסקים מרפאים בעיסוק. מסמכים אלו נועדו לעזור למרפאים בעיסוק בהגדרת מקומם ותפקידיהם ובמגעים חוץ מקצועיים. ניירות עמדה אלו קיבלו את אישור הוועדה המקצועית העליונה של מקצוע הריפוי בעיסוק הכוללת את הגופים הרשמיים המייצגים את המקצוע: החברה הישראלית לריפוי בעיסוק, משרד הבריאות, נציגים של קופות החולים, משרד החינוך, הגופים האקדמיים וארגון המרפאים בעיסוק.
 
 
 
 
 
 
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: התערבות טיפולית של ריפוי בעיסוק במסגרות בבריאות הנפש בקהילה, שהתפרסם בחודש מאי 2016. לנייר העמדה לחצו כאן.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם הפרעות על הספקטרום האוטיסטי לאורך מעגל החיים, שהתפרסם בחודש פברואר 2016. לנייר העמדה לחצו כאן.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם הפרעות ויסות חושי SMD לאורך החיים שהתפרסם בחודש פברואר 2015. לנייר העמדה לחצו כאן.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: התערבות הריפוי בעיסוק עם מטופלים המאושפזים במחלקות להנשמה מלאכותית ממושכת, שהתפרסם בגליון חודש אוגוסט 2014. לצפייה בנייר העמדה לחצו כאן.
המשך...
 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: תפקיד הריפוי בעיסוק בתחום הנהיגה: אבחון, שיקום, התאמות וחלופות לניידות בקהילה שהתפרסם בגליון חודש אוגוסט 2013. לתקציר נייר העמדה בעברית לחץ/י: תקציר עברית. לנייר העמדה באנגלית לחץ/י: abstract. לנייר העמדה כולו לחץ/י: תפקיד הריפוי בעיסוק בתחום הנהיגה.
המשך...
 
 
לפניכן/ם תרגום לאנגלית של  נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2004 בנושא טיפול בריפוי בעיסוק לאנשים עם מגבלה קוגנטיבית : Occupational Therapy Treatment for People with Cognitive Limitation. נייר העמדה תורגם בסיוע המרכז הבין תרבותי לירושלים במימון הקרן לירושלים. לנייר העמדה לחץ/י:Occupational Therapy in the school system- תרגום
המשך...