מידע ללקוחות

 
 
ריפוי בעיסוק הוא מקצוע טיפולי מקבוצת מקצועות הבריאות הנסמך על גופי ידע ממדעי: העיסוק, הרפואה, החברה וההתנהגות. במהותו עוסק המקצוע בקידום בריאות ואיכות חיים באמצעות מעורבות בעיסוקים משמעותיים. מרחב העשייה המקצועית מתקיים בכל מקום שבו אנשים חיים ופועלים, כאשר העיסוק האנושי על כל מרכיביו מהווה מוקד מרכזי וייחודי המנחה את העשייה המקצועית. מטרת ההתערבות בריפוי בעיסוק היא לעודד אנשים להשתתף, להיות מעורבים, ולקחת חלק בעיסוקים משמעותיים, בפעילויות ובתפקידים שונים בכל גיל ובכל מצב בריאות, וכן לקדם שינויים חברתיים שיאפשרו הכללה של אנשים במארג החיים. עיקר העשייה המקצועית בריפוי בעיסוק מתמקדת בטיפול באנשים שעקב מחלה, פגיעה, מוגבלות כלשהי או כל סיבה אחרת, שבגינה אינם נוטלים חלק בעיסוקים שונים בעלי משמעות ותכלית בעבורם. מרפאים בעיסוק נותנים שירות לכלל האוכלוסייה על פני רצף החיים - מלידה ועד זקנה ועל פני רצף הבריאות - מבריאות עד מחלה. ההתערבות המקצועית ניתנת באופן פרטני או קבוצתי במסגרות שונות כגון: מסגרות רפואיות, חינוכיות או רווחה בקהילה, בחברה ו/או בחיק המשפחה וככל האפשר בסביבת החיים הטבעית, וכן עוסקת בהנגשת המרחב הציבורי והפרטי. מרחב העשייה המקצועית כולל: הערכה ואבחון, טיפול, שיקום, קידום בריאות, מניעה, הנגשה, ייעוץ והדרכה, מתן חוות דעת מקצועית ו/או משפטית ומחקר. ההתערבות המקצועית נבנית בהתאמה אישית בשיתוף האדם, המשפחה והסביבה, כוללת התייחסות לשלושה ממדים עיקריים והשילוב ביניהם: האדם, העיסוק והסביבה.
 
 
ברמת האדם - איתור וניתוח יכולות מול קשיים במטרה לבחור דרכי התערבות ייחודיות; ברמת העיסוק - איתור פעילויות ועיסוקים מותאמים לאדם, ניתוח הדרישות והתנאים הנחוצים להשיגם והנגשתם לאדם; ברמת הסביבה - איתור והתאמת מגוון הסביבות השונות המשפיעות על תפקוד ועל השתתפות האדם, למשל: תכונות העולם הפיזי, החברתי והתרבותי.

כמו כן עוסקים המרפאים בעיסוק בהתאמת מכשירים ואביזרים, כגון: התאמת מכשירי שיקום וניידות, סדים, חבישות לחץ ועוד; וכן חשיפה לטכנולוגיות חדשות מסייעות ושימוש באמצעים מתחומי הארגונומיה והנגישות. ביצוע שינויים והתאמות בסביבות החיים השונות שבהן מתנהל האדם מאפשרים הורדת חסמים, ומהווים גורמים מסייעים לשיפור מידת ההשתתפות של האדם בקהילתו. כל זאת במטרה לאפשר לכל אדם, ככל האפשר, הזדמנות להתמודד עם משימות היום-יום ולהגיע לתפקוד עצמאי מרבי בכל פעילות או עיסוק שהוא בוחר ו/או רוצה לבצע.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לפניכן מצגת המתארת את המקצוע ופועלו, באמצעות תמונות של בעלי חיים.
המשך...
 
 
לפניכם רשימת קישורים ואזכורים לסרטים ממגוון תחומי ההתערבות המקצועיים בריפוי בעיסוק. הקישורים לוקטו על ידי צוות החוג לריפוי בבעיסוק באוניברסיטת תל אביב.  למקבץ קטעי וידאו ממגוון תחומי ההתערבות המקצועית לחץ/י:   לחצו כאן .         
לפרטים נוספים לחץ/י על הקישור בראש המאמר: מקבץ קטעי וידאו ממגוון תחומי ההתערבות המקצועית.                  
המשך...
 
 
 
 
 
 
פרסום פתרונות נגישותריסטרט פרסוםהעמותה לילידים בסיכון פרסוםאלוט פרסוםNuance Hear