גליונות משנת 1995

 
 
 
 
 
 
 
 
 
סקר להכרת מסגרות הטיפול, שיטות ואמצעי הערכה וטיפול המקובלים בריפוי בעיסוק עם חולים לאחר אירוע מוחי
מאת: דליה זק"ש, רות יעקובי-וקרט, נירה זוסמן
מילות מפתח: אבטחת איכות טיפול, אירוע מוחי, גישות הערכה וטיפול בריפוי בעיסוק
המשך...
 
 
מודל עיסוק אנושי: סקירה של מושגים עדכניים
מאת: Gary Kielhofner, תורגם לעברית על ידי עדינה הרטמן-מאיר ונעמי כץ.
מילות מפתח: תיאוריה בריפוי בעיסוק, מודלים ליישום, מערכות דינמיות
המשך...
 
 
הקשר בין הסביבה הטיפולית והמעשה הטיפולי שמביא לשינוי
מאת: דורית חיים-ליטבסקי, ויטי פינקלמן רוז, אביבה פריד
מילות מפתח: תודעה, ריגוש, מעגל פעולה, איזון/התאמה
המשך...
 
 
סקירת ספרים
מאת: נעמי גיל
המשך...
 
 
סקירת ספרות
מאת: נעמי כץ
המשך...
 
 
מדור טכנולוגיה
מאת: ליאורה תמיר
המשך...
 
 
מדור טכנולוגיה
מאת: רותי שיניצקי
המשך...
 
 
סקירת ספרים
מאת: עינת גל
המשך...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרסום פתרונות נגישותריסטרט פרסוםהעמותה לילידים בסיכון פרסוםאלוט פרסוםNuance Hear