גליונות משנת 2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
סקרי נגישות ככלי הוראה וכמכשיר לקידום נושא הנגישות בקהילה
מאת: נאוה רצון, מיכל אברך-בר, צבי הלוי
מילות מפתח: ניתוח פעילות, נגישות
המשך...
 
 
פאנג שווי והטרמינולוגיה החדשה בריפוי בעיסוק: מה הקשר?
מאת: שרון מור
מילות מפתח: הקשרים, סביבה
המשך...
 
 
סביבות וירטואליות כעזרים לעיצוב ולהערכת סביבת הבית והעבודה עבור אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות
מאת: אורית פלמון, רבקה אוקסמן, מאיר שחר, ופרופ' תמר וייס
מילות מפתח: התאמת סביבה, טכנולוגיה
המשך...
 
 
סיפורים תחושתיים: שיפור השתתפות לילדים עם ליקוי בוויסות תחושתי
מאת: Deborah Marr, Eynat Gal and Victoria L. Nackley
מילות מפתח: occupational therapy intervention
המשך...
 
 
ומה אתנו, המרפאים בעיסוק? גורמים מסייעים וגורמים מעכבים בעיסוקנו
מאת: נעמי שרויאר
מילות מפתח: ניתוח ארגונומי, גורמי סיכון, איכות חיים, השתתפות
המשך...
 
 
פיתוח שאלון השתתפות לאוכלוסייה הבוגרת בישראל
מאת: טל ירוס
מילות מפתח: אבחון והערכה, השתתפות
המשך...
 
 
אדם סביבה עיסוק וביצוע: מודל עיסוקי 2005
מאת: דורית רדליך ונעמי שרויאר
מילות מפתח: איכות חיים, השתתפות, תוכנית התערבות, הקשרים
המשך...
 
 
ניהול ליקויים קוגניטיביים בקרב אנשים עם טרשת נפוצה
מאת: Eynat Shevil and Marcia Finlayson
מילות מפתח: chronic illness, strategy application, participation
המשך...