גליונות משנת 2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
חזרה לנהיגה לאחר אירוע מוחי: מחקר חלוץ לגבי הקשר בין מרכיבי אדם ומצב תפקודי בשחרור משיקום לבין חזרה לנהיגה והשתתפות
 
מאת: קרין גבעולי-אביב, נעמי יוסמן, רחל קיצוני
מילות מפתח: הערכת נהיגה, קשב, תפקודים ניהוליים, מחקר אורך
המשך...