גליונות משנת 2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
?As the Gates of Prayer Open, Does the Sanctuary Enable Universal Access
הנגשת תפילה ואירועים בתוך בתי כנסת
Author: Sarah Margolis
Key Words: Religious practice, religious institution, accessibility, prayer, equal rights, disability
המשך...
 
 
Affordable Driving Simulation for Use in a Rehabilitation Setting: Preliminary Findings
סקר ראשוני להערכת יכולת שימוש בסימולאטור לנהיגה בר השגה במסגרת שיקום
Author: Yuval Naveh, Penina Weiss, Navah Z. Ratzon
Key Words: Driving simulators, virtual reality, presence, cost
המשך...
 
 
מטפלים זרים, דמנציה ומה שביניהם
Foreign Caregivers, Dementia and Everything in Between
המשך...
 
 
השפעת גורמים סביבתיים על התפתחות בנים מגנים חרדיים בישראל
The Influence of Environmental Factors on the Development of Ultra-Orthodox Preschool Boys in Israel
המשך...
 
 
לגליון המלא של כתב עת פברואר  2014  לחץ/י: גליון כתב עת פברואר 2014.
המשך...