גליונות משנת 2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Occupational Perspective on a Functional Cognitive Intervention to Improve Family Relationships
נקודת מבט עיסוקית להתערבות קוגניטיבית תפקודית לשיפור יחסים במשפחה
Author: Amiya Waldman-Levi, Nava Keren
Key Words: family relationships, cognitive, emotional, behavioral
המשך...
 
 
לגליון המלא של כתב עת אוגוסט 2014 לחץ/י: גליון כתב עת אוגוסט 2014
המשך...
 
 
המשגה חדשה להתערבות קבוצתית בריפוי בעיסוק: טיפול קבוצתי וטיפול בקבוצה
New Concept for Group Intervention in Occupational Therapy: Group Therapy and Therapy in a Group
המשך...
 
 
קבוצה גדולה עם אשליה של קבוצה קטנה: דינמיקה קבוצתית בפורום אינטרנט
A Large Group with the Illusion of a Small Group: Listserve and Forum Dynamics
המשך...
 
 
הורים כסוכני שינוי בחיי ילדיהם: קבוצת הדרכה בתחום המשחק
Parents as Agents of Change in Their Children's Lives: A Topic Group in the Area of Play
המשך...
 
 
Functional Group Model: An Occupational Therapy Approach
מודל הקבוצה הפונקציונלי: גישת הטיפול בקבוצות בריפוי בעיסוק
Author: Sharan L. Schwartzberg, Mary Alicia Barnes
Key Words: occupational therapy, group work, group psychotherapy
המשך...
 
 
לגליון המלא של כתב עת מאי 2014 לחץ/י: גליון כתב עת מאי 2014.
המשך...
 
 
נגישות וניידות של אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית בתחבורה ציבורית והמיזם "נעים קדימה"
Public Transportation Accessibility for People with Cognitive Disabilities and the Naim Kadima (Moving Forward) Project
המשך...