גיליונות משנת 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
תיאור מקרה: שילוב סביבת משחק וירטואלית "לגדול עם טימוקו", בטיפול התפתחותי ממוקד משחק בריפוי בעיסוק
Case Study: Integrating a Virtual Game Environment- "Growing with Timocco "- in a Play- Based Treatment in Pediatric Occupational Therapy   
 
מאת: שרית טרסר
מילות מפתח: משחק וירטואלי, טימוקו, משחקיות, התמודדות, מוטיבציה, חוללות עצמית.
המשך...
 
 
Task- Directed Behavior and Focused Attention in Infants' Exploratory Play: A Longitudinal Study.
 התנהגות מכוונת למטרה וקשב ממוקד בזמן משחק חקרני בינקות: מחקר אורך
 
Author: Eleanor Schneider, Anat scher
Key Words: Exploratory play, Attention, Infancy, Developmental changes.
המשך...
 
 
Comparing the Effectiveness of a Parent Group Intervention with Child- Based Intervention for Promoting Playfulness in Children with Disabilities. 
 השוואה בין יעילותה של התערבות קבוצתית להורים ובין יעילותה של התערבות יחידנית לילד לשם קידום משחקיות אצל ילדים אם מוגבלויות
 
Author: Anita C. Bundy, Jitka Kolrosova, Sarah- Grace Paguinto, Paula Bray, Belinda Swain, Margaret, Wallen, Lina Engelen.
Key Words: Parent education, mixed method approach, pilot study, occupational therapy. 
המשך...
 
 
ההבדל במידת הרצייה בסביבות טיפוליות שונות אצל אנשים הסובלים מסכיזופרניה
The Difference in Volition of People with Schizophrenia in Various Treatment Environments

מאת: הודיה אודס, מרים שריד, נגה זיו.
מילות מפתח: מודל העיסוק האנושי, סביבה, בית חולים פסיכיאטרי, ריפוי בעיסוק.  
המשך...
 
 
מודל העיסוק האנושי וחשיבה קונסטרוקטיבית: בסיס תיאורטי ויישומי לפיתוח תוכנית מעבר להכנה לחיי עבודה (תה"ל)

מאת: יונת יבזורי, שונית רייטר, דליה זק"ש
מילות מפתח: תכניות מעבר בחינוך מיוחד, תלמידים עם מוגבלות אינטלקטואלית, עשייה מבוססת ראיות, מסוגלות תעסוקתית.   
המשך...
 
 
Promotion of Occupational Participation: Integration of the Model of the Human Occupation in Practice.
 
Author: Carmen Gloria de las Heras de Pablo
Key Words: Systematizationof intervention procedures, program design andevaluation, active participation of clients, environmental strategies. 
המשך...
 
 
ביצוע עיסוקי, תמיכה חברתית, ושביעות רצון בקרב אמהות חד הוריות בהשוואה לאמהות נשואות
Occupational Performance, Social Support and Life Satisfaction jn Single Mothers Compared with Married Mothers

מאת: מיכל אברך בר, דנה לבוק- גל, טל ירוס.
מילות מפתח: אמהות, זהות עיסוקית, יכולת עיסוקית, מסגרות עיסוקיות, מחקר איכותני.
המשך...
 
 
בדיקת מהימנות של שאלון The First Year Inventory בישראל בקרב אמהות ואבות
Establishing Reliability of The First Year Inventory in Israel Among Mothers and Fathers

מאת: סוניה מאיר, חמדה עמית בן שמחון, מרגלית כהן, איילת בן ששון.
מילות מפתח: אוטיזם, ילדים, גילוי מוקדם, דיווח הורים, מהימנות בן משיבים.
המשך...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרסום פתרונות נגישותריסטרט פרסוםהעמותה לילידים בסיכון פרסוםאלוט פרסוםNuance Hear