גליונות משנת 2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ביסוס מהימנות ותוקף של אבחון תכנון מערכת שבועית- תמ"ש בקרב אוכלוסיה בריאה בישראל
Establishing and Reliability and Validity of The Weekly Calendar Planning Assessment in a Healthy Population in Israel

מאת: גרינבלט נופר, אופק הגר, גברט מיכל, קיצוני רחל וטאו- כהן שושי.
מילות מפתח: תפקודים ניהוליים, השתתפות, ניהול זמן, התארגנות בזמן, שאלון ה- TOPS.
המשך...
 
 
עצמאות ובצידה אחריות- התפתחות מקצועית בקרב מרפאים בעיסוק עצמאיים
Professional Development among Self-Employed Occupational Therapists

מאת: נעה כץ- אוצר, נירית ליפשיץ.
מילות מפתח: התפתחות מקצועית, התערבות על בסיס ראיות, כשירות מקצועית ומטפלים עצמאיים.
המשך...
 
 
ייחודיות ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק בילדים מן המגזר החרדי
The Uniqueness of Occupational Therapy Intervention among Ultra-Orthodox Jewish Children

מאת: יפית גלבוע, שרה רוזנבלום.
מילות מפתח: אוכלוסיה חרדית, ילדים, התערבות טיפולית, הקשר תרבותי.
המשך...
 
 
ארועי חיים כמנוף לצמיחה אישית ומקצועית
Life Events as an Impetus for Personal and Professional Growth 

מאת: נעמי הדס לידור, יפעה ארבל, פנינה וייס, הודיה אודס.
מילות מפתח: ארוע חיים, למידה מתווכת, תקשורת אינטרנטית.
המשך...
 
 
טיפול במגע וגירוי חושים במחלקה סיעודית- תיאור מקרה
Therapeutic Touch and Sensory Stimulation in a Geriatric Ward: A Case Study 

מאת: יפית אליעד, אריאלה רוזנבלום.
מילות מפתח: גירוי חושים, טיפול במגע, דמנציה, מחלקה סיעודית, בית אבות, תעסוקה מותאמת .
המשך...
 
 
Is the Nintendo Wii Suitable for Stroke Rehabilitation? A Pilot Feasibility and Usability Study.
האם הנינטנדו וי מתאים לשיקום לאחר ארוע מוחי? מחקר ישימות ושימושיות חלוץ
 
Author: Nigel Kam, Justyne Struzik, Tal Jarus, Debbie Rand.
Key Words: Video games, stroke rehabilitation, upper extremity, virtual reality.
המשך...