חוק מקצועות הבריאות

 
 
בתאריך 30.7.08 פורסם ברשומות הכנסת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008 (להלן "חוק מקצועות הבריאות"), המסדיר את העיסוק במקצועות: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, דיאטנות.
 
בתאריך 16.12.2009 פורסמו התקנות הנגזרות מהחוק, הנוגעות לבחינת הרישוי וההכשרה המעשית. בתאריך 30.1.09 נכנס החוק לתוקף. 
 
על-פי החוק, חובה על כל המרפאים בעיסוק לבקש תעודה במקצוע הבריאות (גם בעלי תעודת הכרה במעמד), תוך עמידה בתנאי הסף הכוללים השכלה, הכשרה מעשית ועמידה בבחינות (סעיף 8 (3) לחוק).
 
העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק השקיעה מאמצים רבים בקידום החוק ורואה בו הישג חשוב ומשמעותי.
 
לצפייה בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות ובתקנות הנגזרות ממנו - לחצו כאן.
 
לפרטים נוספים בנוגע לחוק ובנוגע לקבלת רישיון עפ"י החוק, ניתן לפנות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות