17.11.2020

 
 
דרושה מרפאה בעיסוק למילוי מקום ארוך עד יולי, ל8-10 ש"ש במכון התפתחות הילד "שמעיה", בני ברק או אלעד. דרוש אחה"צ אחד. הדרכה ותנאים טובים.
קו"ח: odelyavahav@gmail.com