30.9.2020

 
 
דרושה מרפאה בעיסוק למילוי מקום (חופשת לידה) לאחר חג חנוכה בבית ספר חרדי לבנות לקויות למידה בירושלים. הדרכה תינתן במקום.
קו"ח otafikim@gmail.com לפרטים:054-8443138.