23.6.2020

 
 
המערך הטיפולי המשלים לילדים ונערים על הרצף האוטיסטי, מיסודה של העמותה לילדים בסיכון, מקים מרכז ראשון בעיר אלעד. דרושות מרב"ע לעבודה טיפולית מושקעת ונרחבת. עבודה בצוות רב מקצועי עם דגש על חשיבה רגשית לצד מודעןת התפתחותית תפקודית נרחבת. היקף משרה בין רבע לשליש. שכר נאה והכשרה אינטנסיבית עם טובי המומחים. ניתן לצמוח לתפקידי ניהול.
לפרטים בצרוף קו"ח: michalfren@gmail.com