18.5.2020

 
 
למכבי שירותי בריאות, מחוז צפון דרושים מרפאים/ות בעיסוק למספר תפקידים ביחידות שונות: 1. מרפא/ה בעיסוק שכיר/ה ליוקנעם. היקף משרה 25% - 10 שעות שבועיות, נדרש לפחות אחה"צ אחד. יום שני חובה. 2. מרפאה בעיסוק עצמאי/ת בכרמיאל לצורך ביצוע אבחונים בלבד לילדים בגילאי 4-9 שנים. נדרשות 6 שעות שבועיות. 3. מרפא/ה בעיסוק עצמאי/ת בנוף הגליל. היקף נדרש 12 שעות שבועיות, נדרש לפחות אחה"צ אחד. 4. מרפא/ה בעיסוק לקריית מוצקין למילוי מקום לתקופה של כחצי שנה בהיקף משרה של 40%, נדרש לפחות אחה"צ, יום שני חובה. תינתן עדיפות למרפאים/ות בעיסוק עם ניסיון בתחום הילדים.
יש להעביר קורות חיים ליעל דביר, מנהלת ריפוי בעיסוק בהתפתחות הילד, מחוז צפון – dvir_y@mac.org.il. בקורות החיים יש לציין בנושא את מיקום העבודה המבוקשת. כמו כן יש להתייחס להיקפי משרה וחודשי העבודה בכל מקום עבודה, השתלמויות והדרכות. רק מועמדים שעומדים בקריטריונים הנדרשים יקבלו מענה.