14.5.2020

 
 

לגני העמותה לילדים בסיכון בתל אביב דרושות מרפאות בעיסוק לעבודה עם ילדים על הרצף האוטיסטי.

לפרטים נא לפנות לחולייטה 0545323663.