המדריך השלם להנגשה חושית וקוגניטיבית של הסביבה לאדם המבוגר

 
 
לצפייה במדריך השלם להנגשה חושית וקוגניטיבית של הסביבה לאדם המבוגר - מרציונאל למעשה: לחצו כאן.