קווים מנחים להערכה והתערבות - DCD

 
 
 

לצפייה במסמך קווים מנחים להערכה והתערבות - ילדים עם DCD, לחצו כאן.

 ____________________________________________________________________________________________________

 

שמחים לשתף גם בקווים המנחים להערכה והתערבות מתבגרים עם DCD.

מסמך זה מבוסס על המלצות בין-לאומיות משנת 2017, שעסקו בהגדרה, דרכי הערכה והתערבות בקרב ילדים ומתבגרים עם הפרעת התפתחותית בקואורדינציה – Developmental Coordination Disorder (DCD). בשנת 2018 בתהליך דלפי הותאם המסמך עבור ילדים (עד גיל 12). בשנת 2019, בתהליך דלפי נוסף הותאמו הקווים המנחים להערכה והתערבות גם עבור אוכלוסיית המתבגרים. תהליך ההתאמה נעשה על-ידי צוות רב-מקצועי ובו נציגות החברה הישראלית לריפוי בעיסוק.

החברה הישראלית לריפוי בעיסוק מוקירה ומעריכה שיתופי פעולה מקצועיים לצורך קידום כתיבת קווים מנחים לעבודה בריפוי בעיסוק ומעוניינת לעודד יוזמות נוספות חדשות.

לצפייה במסמך קווים מנחים להערכה והתערבות - מתבגרים עם DCD - לחצו כאן.


 
 
 
 
 
 
פרסום פתרונות נגישותריסטרט פרסוםהעמותה לילידים בסיכון פרסוםאלוט פרסוםNuance Hear