תקציר ישיבת הוועדה המקצועית העליונה - 9.12.2019

 
 
 
נוכחות: מירב שנרך, מיכל הראל, נעמי פרזיגר, מעיין כץ, אורלי בוני, בת אל זמורה, סיגל גרינבאום, דבי רנד, תמי בר שליטא, רחלי קיצוני, נעמה כץ, דינה רוזן, יונת יבזורי ויעל פרס שידלובסקי.
מצטרפת חדשות: פרופ' בתיה אנגל יגר מהחוג לרפ"ב באונ' חיפה, פרופ' נעמי וינטראוב מבה"ס לרפ"ב באונ' העברית, ירושלים, ד"ר מיכל הוכהויזר וד"ר אורית שגב, מהחוג לרפ"ב, אוניברסיטת אריאל.
 
אורחות: רונית דודאי, אורלי בר ועדי קופר.
 
רשמו: יעל שדלובסקי פרס, יונת יבזורי – יו"ר
 
הנושאים שנדונו:
 
1. החלפת יו"ר ועדה : ד"ר תמי בר שליטא מאונ' תל אביב וד"ר רחלי קיצוני מאונ' חיפה הביעו את הסכמתן להחליף את היו"ר. ברכות לתמי ורחלי ותודה על לקיחת התפקיד.
 
2. החוג לריפוי בעיסוק באונ' אריאל – מוצג ע"י מיכל הוכהויזר
בסמסטר אביב בשנה שעברה התקבל אישור מל"ג לפתיחת מסלול לרפ"ב באריאל ל 36 סטודנטים בכל שנה. בשנה זו לומדים שני שנתונים – שנה א' עם 32 סטודנטים ושנה ב' עם 21 סטודנטים. מתכונת הלימודים בחוג דומה לנלמד בחוגים אחרים. לימודי רפואה נלמדים ע"י מרצים מבית ספר לרפואה באריאל.
בהצלחה לחוג החדש וברוכות לנציגות המצטרפות.

3. ריפוי בעיסוק בשיקום חולי נפש בקהילה - רונית דודאי , מרפאה בעיסוק, ממונת שיקום ארצית משרד הבריאות.
תחום שיקום חולי נפש בקהילה נותן שירותי קהילה לכ- 30,000 איש ובני משפחה. רפ"ב בתוכו – 3 מרפאות בעיסוק במטה, מנהלת מחוז, רכזי משנה, יש כ- 100 מרפאות בעיסוק בתפקידי ניהול והדרכה. אין כניסה של מרפאות בעיסוק צעירות מכל מיני סיבות לעבודה בשיקום. מעוניינים לעבוד עם כל האקדמיות בנושא של קבלת סטודנטים.
4. מרפאים בעיסוק שלמדנו בג'נין –הנושא מוצג ע"י מעיין. בשנים האחרונות ניגשים בוגרים רבים שלמדו רפ"ב בג'נין למבחני רישוי של משרד הבריאות, קימת בדיקה של משרד הבריאות את הלימודים ברפ"ב בג'נין ועצירה במתן רישיונות גם לבוגרים שעברו את מבחן הרישוי.
5. נייר עמדה בנושא אכילה- מציגות אורלי בר ועדי קופר
נעשה תהליך כתיבה ארוך שכלל קבוצה גדולה של מרפאות בעיסוק. אורלי ועדי הציגו את הטיוטה לנייר העמדה. דיון בנושא נייר עמדה.