תקציר ישיבת הוועדה המקצועית העליונה - 16.9.2019

 
 
 
נוכחות: יעל, יונת, בת אל, איה, אורלי, מעיין, אתי, דינה רוזן – מאוחדת, אריאלה, מירב שנרך, מירב גליס, סיגל, דבי, רחלי, תמי, נעמי ש, עדינה, יהודית,

הצטערו והתנצלו: צוות הקריה האקדמית אונו.

רשמו: יעל שדלובסקי פרס, יונת יבזורי – יו"ר

הנושאים שנדנו:
 
1. סיכום כנס ריפוי בעיסוק 12-13.9.19 בחיפה- מוצג ע"י בת אל
בת אל מודה לכולם, כולם היו מעורבים בכנס. היו כ- 580 משתתפים בשני הימים. הרבה יותר מבשנים עברו. (כנס קודם היום כ- 470 משתתפים).
ישלח שאלון משוב על הכנס למילוי בקרוב.
חברות הועדה ציינו שהכנס היה מוצלח , אוירה טובה, מגוון נושאים ומושבים, הרצאות טובות.

2. מסמך אמות מידה לאבחון וטיפול ברבע לילדים בני 3-10 עם הסתמנות מרכזית של הפרעות קשב – מוצג ע"י איה חסדאי
יוקם צוות מחברות הועדה שילווה את כתיבת המסמך.
 
3. פורום לקויי למידה ולקויות נלוות- מוצג ע"י נופר גרינבלט, דוקטורנית לרפב"ע בחיפה, עובדת בקריה האקדמית באונו.
הפורום פנה לוועדה המקצועית לקבלת גיבוי לכתיבת מסמך להמלצות לקורסים ותחומי ידע שמרפאים בעיסוק העובדים עם ל"ל ילמדו וכן מבקש לעדכן נייר עמדה.
סיכום הנושא: הפורום יכתוב מסמך פנימי ובו פירוט גופי ידע וקורסים אותם הוא מציע ללמוד למרפאים בעיסוק העובדים עם אנשים עם ל"ל ולקויות נוירו התפתחותיות נלוות. במידה ורוצים לעדכן את נייר העמדה יש להזמין את כותבות נייר העמדה מ 2007 וכן להפיץ את כתיבת הנייר למעוניינים להצטרף
 
4. פתיחת החוג לריפוי בעיסוק באריאל –המל"ג אישר לאונ' אריאל לפתוח מסלול לריפוי בעיסוק.
החלטת הוועדה: ממליצות לקבל את נציגות אריאל לוועדה המקצועית העליונה. סוכם כי במפגש הבא יגיעו נציגות מהחוג באריאל ויציגו את תוכנית הלימודים.
5. החלפת יושבות הראש יעל ויונת- מסיימות קדנציה של 3 שנים, מבקשות כי יחליפו אותן. סוכם כי האקדמיות יבדקו מי לוקח את תפקיד היו"ר ויעדכנו עד למפגש הבא.

מפגש הבא 9.12.19 באוניברסיטת ת"א 15-17.