תקציר ישיבת הוועדה המקצועית העליונה - 17.6.2019

 
 
 
נוכחות: נעמי שרוייאר, רחלי קיצוני, מרב גליס, בת אל זמורה, נעמה כץ, איה חסדאי, אתי עמר, דבי רנד, תמי בר שליטא, נעמי פריזיגר, ליאת שגב רז, מעין כץ, מיכל הראל, מרב שנרך.
יו"ר – יונת יבזורי
 
הנושאים שנדונו:
 
1. כנס החברה הישראלית לרפ"ב, ספטמבר 11-12 2019
כנס ביומיים רצופים באוניברסיטת חיפה, יתקיים במספר מבנים בתוך האוניברסיטה.
לוועדה המדעית הגיעו הרבה מאוד תקצירים והצעות להרצאות טד עם הרבה חומרים ראויים. כל תקציר נבדק על ידי שני בודקים. חשיבות לתת במה להרבה אנשים בכנס לכן יהיו 8-9 מושבים בו זמנית. עלויות הכנס עדין לא סגורות אך יהיו זולות מהכנס שעבר, יהיה אפשר להירשם ליומיים ולכל יום בנפרד, המחיר ליומיים יהיה מעט זול ממחיר לכל יום.
2. אישור מסמך אמות מידה לאבחון וטיפול בריפוי בעיסוק לילדים בני 3-10 שנים עם הסתמנות מרכזית של הפרעת קשב
רקע למסמך: המסמך נכתב על פי בקשת רופאים מהחברה הישראלית לקשב רופאים ד"ר מרים פסקין וד"ר ג'יי צוקרמן, פנו לכתיבת מסמך זה מתוך הערכה להתערבות של ריפוי בעיסוק עם ילדים צעירים עם הפרעת קשב.
טיוטה למסמך הוצגה בועדה הקודמת ב 8.4.19 , כעת נעשו שינויים גם בעקבות הערות חברות הועדה. הוקרא מכתב של ד"ר ג'רי האן מרקוביץ וד"ר כרמית פריש שתיאר את השינויים.
בוועדה נערך דיון על המסמך ובסיכום הוחלט להחזיר את המסמך לרכזות הכתיבה וכן לקיים מפגש בשיתוף יו"ר החברה לריפוי בעיסוק.

3. שיתוף בידע מריפוי בעיסוק בקורסים אקדמיים לתואר שני ובקורסים הנעשים ע"י ארגונים נותני שירות רפ"ב אנשי מקצוע אחרים שאינם מרפאים בעיסוק.
ליו"ר הועדה הגיעו פניות בעניין של לימוד נושאים מגופי הידע בריפוי בעיסוק כמו ויסות חושי, תפקודים ניהוליים, שיקום , התאמות סביבה, שינויי דיור, הושבה ועוד אנשי מקצוע אחרים. עולים חששות לשמירה על ייחודיות תרומת מרפאים בעיסוק ושאלות בנוגע לגיבוש זהות יחודית למרפאים בעיסוק.
נערך דיון שסקר את הקורסים הרב מקצועיים הנעשים במוסדות האקדמיים ועלו שאלות הנוגעות להתחלקות בידע ייחודי למרפאים בעיסוק עם מקצועות אחרים.
לסיכום נאמר כי יש חשיבות לדון בנושא, חשוב לקדם את נושא ההתמחויות ברפ"ב ולתת שמות להתמחויות. הועלתה אפשרות לשיתוף בידע תיאורטי אבל לא בהערכה ובטיפול עצמו וכן חשיבות להמשך החיזוק של הזהות המקצועית של המרפאים בעיסוק גם בתום הכשרתם.

ישיבה הבאה- 16.9.2019 יום ב' בין השעות 15-17, באוניברסיטת תל אביב.