הרשמה לרשימת התפוצה
 
 
להרשמה טוען נתונים...
 

תקציר ישיבת ועד העמותה - 1.1.2019

 
 
 
סיכום ישיבת ועד החברה הישראלי לריפוי בעיסוק מס' 1/19 מיום 1/1/2019

החלפה של נציגות אוני' תל אביב בוועד ההנהלה:
נגה זיו, נציגת אונ' תל אביב, פעילה בוועד ההנהלה משנת 2014, מסיימת את תפקידה. וועד ההנהלה נפרד מנגה זיו והודה לה על שנים רבות של פעילות פורה ותרומתה הרבה בשנים משמעותיות של שינוי וצמיחה של העמותה. נגה תמשיך פעילותה בעמותה במסגרת הקמה והפעלה של "פורום גימלאיות".
במקומה תכנס לוועד ד"ר דורית רדליך, שסיימה את הד"ר שלה בקנדה ומשתלבת בהוראה באוניברסיטת ת"א.

קליטה של מנהלת אדמיניסטרטיבית:
חברי הוועד ערכו היכרות עם מיכל כהן סדיקלר, שנכנסה לתפקידה בעמותה כמנהלת אדמיניסטרטיבית והחליפה את מזכירת העמותה, דורית שפירא, שסיימה את תפקידה.

סיכום כנס סטודנטים
משוב של מארגנות ומשתתפות כנס הסטודנטים:
דברים לשינוי: לארגן את הכנס הבא במקום מרווח יותר לאזור ההרשמה כמו גם אולם גדול יותר ; לקבוע את הכנס על יום חופש מהאוניברסיטה. דברים לשימור: לקחת פרטים במעמד הרישום.
נשאל: מה העמותה יכולה להציע לסטודנטים? כיצד ניתן לשמר את הידע לטובת עוד שנתיים?

סיכום והדגשים:
- סקר שנעשה בסיום הכנס ובו הגיבו כמחצית מהמשתתפות, מראה שביעות רצון מאוד גבוהה וכמו
כן, ההדים והתגובות מהכנס טובות מאוד.
- ההיענות היתה גבוהה עד כדי כך שנדרשנו לסגור את ההרשמה מבעוד מועד.
- לשם קידום מודעות והרשמה לחברות בעמותה, התחלנו להיכנס לשיעורים לפעילות עם ערך ולתת כלים פרקטיים וזהות מקצועית למרפ"ע. חשוב לחשוף את הסטודנטים לעמותה ולקהילה כבר
- המסר שלנו: אנו חלק מקהילה מקצועית ועלינו להעלות אילו ערכים אנו רוצים להנחיל לדור העתיד. עלינו ליצור אקטיביות, שהרי הכנס נולד כרעיון וצורך של סטודנטית. קול הסטודנט, ככל שיהיה חבר, ישפיע על מעגלי סטודנטים ומעגלי הוראה ופרקטיקה.


עדכונים שוטפים
- קורס ויסות חושי: מתחיל ביום ראשון 6.1.19. רוצים ליזום קורס זה גם למבוגרים.
- קורס אכילה: המשובים מהקורס טובים.
- קורס אוטיזם: יפתח בנגב, הם יסבסדו 50% לכל תושב הנגב. יפורסם בימים הקרובים.
- קורס פואט: מתוכנן להיפתח בבברואר במידה ומותנה בכמות מינימום של נרשמים. הודעה תצא בקרוב.
- קורס בריאות הנפש: מקווים לפתוח אחרי פסח, כאשר חלקו יתקיים בב"ש וחלקו בת"א.

- כנס שנתי:
כנס בן יומיים יתקיים השנה בחיפה, נבנה תכן משמעותי שיגע בכולם. תינתן הנחה משמעותית לחברי העמותה, ולכן כדאי להירשם לחברות כבר כעת.
- מפגש המאה: בתאריך 14.2.19 מתקיים מפגש המאה אליו הוזמנו 100 מרפ"ע מהסקטורים השונים. משמעות היום היא ליישר קו ולהסכים מה המיומנויות הנדרשות ממרפ"ע בשנים הראשונות וכך יותאמו קורסים בשנתיים הראשונות ולצורך הבנייה של התמחויות. המפגש בשיתוף הארגון ויתקיים בבניין ההסתדרות ובהנחייה מקצועית של בני ששון.

קבוצות הענין:
וועד ההנהלה מקדם הקמה של קבוצות ענין לפי תחומים שונים כגון: ענין בנושאי OT שיקום וקבוצת אכילה ועוד. תפקיד הקבוצה הנו להוביל ולרכז את גוף הידע המקצועי והקליני, כאשר כל קבוצת ענין קובעת את מטרותיה בכפוף לתקנון העמותה, לרבות: קידום חקיקה ורגולציה, כתיבת נייר עמדה, ריכוז ידע מקצועי, קווים מנחים לבידול מקצועי ולהבניה של מומחיות, הבניה של תתי התמחויות ולמידת עמיתים. העמותה תקצה תקציב בהתאם למספר קריטריונים שיקבעו, כגון: מספר החברים הרשומים בעמותה, צרכי הקבוצה, שלבים בגיבוש המקצועי וכדומה.. תקציב זה יוקצה לטובת ימי עיון, מרצים, הבנייה של הדרכות וכדומה. חברות בקבוצת הענין תהיה בחינם לחברות, ובתשלום שמי שאינה חברה.
פגישת ראשי קבוצות ענין תתקיים ביום ראשון 6.1. לטובת הבניית הקשר ומתודיקה של עבודה. אנו רוצים למסד את הפורומים כקבוצות ענין, ומתוך כך יצאו תכנים לכנס השנתי בחיפה, גיבוש ידע אודות התחום , התוויות מקצועיות ובהמשך הובלת כיווני התמחויות.


עתירה מנהלית מטעם החברה הישראלית בנושא צמצום/הכחדה של תפקיד המרפאים בעיסוק בשיקום בבריאות הנפש – סקירה והצבעה:
חוק שיקום נפש בקהילה אומר מהו איש מקצוע בתחום בר"הנ, כאשר מרפ"ע ביניהם. ב 5.12 יצא מכתב מאת 'הממונה על שיקום ארצי' שאומר כי מרגע זה הסטנדרטים משתנים, ואיש מקצועי בתחום השיקום יהיו רק עובדים סוציאליים. כפי הנראה הרקע לכך הוא שחיקת שכרם של העו"סים בשנים האחרונות. בהתאם יצא צו ההרחבה עו"ס שמדבר על תקינה ודרגות מקצוע, השלכות שכר, תנאי עבודה וקידום מקצועי.
כתוצאה מכך, משרד הבריאות הוציא תיקון ונהלים חדשים המגדירים את העו"ס כפרופסיה יחידה לתפקיד (בניגוד לעבר שתפקידים אלו הוגדרו כייעודיים למרב"ע/ עו"ס /פסיכולוג). כך יצא שבעלי מקצוע אחרים כמו גם מרפ"ע - הופלו ויש פגיעה מהותית. מהלך זה של הרגולטור נעשה ללא כל התייעצות עם ועד המנהל של החברה הישראלית לריפוי בעיסוק.
לאור זאת, אנו רוצים להעלות לדיון ולהחלטה הגשה של עתירה מינהלית. אנו נדרשים לתגובה מהירה ולשם כך הקמנו מטה מאבק בו אושר כי החברה הישראלית תייצג את המרפ"ע. במקביל, פנינו לקבל הצעות מחיר ממס' עורכי דין המתמחים התחום עתירות.
החברה הישראלית איננה יכולה לשאת בכל העלויות המשפטיות. היא יכולה לנהל את המאבק ואת גיוס הכספים לצורך המאבק. וועד ההנהלה העלה מספר ערוצים למימון הנושא ביניהם גיוס כספים ע"י מימון המונים (הד-סטארט).
החלטת ועד ההנהלה: החברה הישראלית תוביל את המאבק באמצעות עתירה. נערכה הצבעה והתקבלה הסכמה של כל המשתתפים. לא היו מתנגדים.