תקציר ישיבת הוועדה המקצועית העליונה - 31.10.2018

 
 
 
סיכום ישיבת ועדה מקצועית עליונה- 31.10.18
 
נוכחות:
עדינה מאיר, אריאלה צור, מירב שנרך וודה, תמי בר שליטא, אתי עמר, נעמה כץ, איה חסדאי, בת אל, אורלי בוני, מעיין כץ, נעמי פרזינגר, הילה מושייוב – מרפאה בעיסוק מחוזית ממכבי
יונת יבזורי ,יעל פרס שידלובסקי- יו"ר

הנושאים שנדונו:
 
1. תחום הכאב ומעורבות ריפוי בעיסוק – תמי בר שליטא
בארה"ב, הנשיא טראמפ חתם על תקנות החל ממאי 2018, על פיהן מרפאים בעיסוק, מורשים לטפל בכאב ובהתמכרויות לתרופות משככות כאבים. מחפשים טיפולים שאינם פרמקולוגים, הישג מדהים למקצוע. אפידמה בארה"ב-63,500 אנשים מתו ממימון יתר של תרופות נגד כאבים בארה"ב. בארץ אין מוות ממינון יתר, אבל השימוש בתרופת כסמים בעליה גדולה. גיליון ijot בנושא כאב יפורסם בקרוב.

2. מחסור במרפאים בעיסוק במערכת החינוך – יונת יבזורי:
חוסר גדול מאד של מרפאים בעיסוק בכל האזורים בארץ במשרד החינוך. באופן כללי, חסר במטפלים. מבקשים לשלב יחידה קטנה של לימוד רפב במערכת החינוך במסלולי ההכשרה בכל החוגים של מקצועות הבריאות.
3. נעמה כץ – אתיקה ברשתות חברתיות:
עולה בעיה של אתיקה ברשתות החברתיות, שימוש לא נכון בכלים וחומרים מקצועיים ברשתות החברתיות ללא קבלת אישור מהמחברים. הודעה על שימוש באתיקה ברשת ושמירה על זכויות היוצרים תפורסם על ידי העמותה.

4. סטנדרטים לפיתוח מקצועי – איה חסדאי ונעמה כץ
יום דיון על סטנדרטים לפיתוח מקצועי למרפאים בעיסוק בשנים ראשונות לעבודתם, יצירת מפגש מקצועי של אקדמיה, סטודנטים, מרפאים בעיסוק מכל הגופים ליצירת מתווה של מסלולים לרכישת ידע.

5. כנס עמותה 2019
הכנס השנתי השנה יהיה בספטמבר 19, יתקיים בחיפה, יומיים, יום ראשון, אקדמי לכולם, יום שני יובל ע"י קבוצות עניין ויכלול סדנאות. וועדת היגוי- מובלת ע"י ד"ר נעמי שרוייאר, ד"ר עינת גל ופרופ' תמר וויס. מעוניינים מוזמנים להצטרף.
6. ייחודיות העיסוק – אורלי בוני
התחלה של דיון בנושא ביסוס של ייחודיות המקצוע, איסוף מידע ופרסומים על התערבות ייחודית של רפ"ב בתחומים שונים.

מפגש הבא בינואר - פברואר יתקיים, ביום סטנדרטים לפיתוח מקצועי – שנתיים ראשונות למקצוע – תאריך יופץ בהמשך.