תקציר ישיבת הוועדה המקצועית העליונה - 23.7.2018

 
 
 
סיכום ישיבת ועדה מקצועית עליונה- 23/7/18
 
נוכחות:
נירית ליפשיץ, רחלי קיצוני, סיגל גרינבוים, מיכל הראל, יהודית דוריון, דבי רנד, תמי בר שליטא, מירב שנרך וודה, אריאלה צור, נעמה כץ, איה חסדאי, נירית ארז, דינה רוזן, מעיין כץ,
יונת יבזורי ,יעל פרס שידלובסקי- יו"ר .

הנושאים שנדונו:
1. מאבק האיגוד ופרטים על ההסכם שנחתם - סיגל גרינבאום מעדכנת על ההסכם שהושג- כולל 2 נתיבים:
א. הסכם מול הנהלת הכללית
ב. הסכם מול המדינה לעובדי משרד הבריאות.
ההישגים המרכזים:
שכר עידוד לתזונאים, 40 תקנים ייעודים להתפתחות הילד (בעיקר מיועד לק. תקשורת), שינוי הגדרות טיפול, קליטת עצמאיים, שעון גמיש, תיקון עיוותים נקודתיים, קליטת עובדים בתקן במקום בקרנות.

2. נייר עמדה בנושא ריפוי בעיסוק וליקווי ראיה- ד"ר נעמי פרזינגר מעוניינת לקדם את כתיבת נייר העמדה בנושא.
יפורסם קול קורא שיועבר למוסדות ויזמין את הרוצים להצטרף לכתיבת ניר העמדה.
3. כנס ריפוי בעיסוק – איה ונעמה מוסרות משוב על כנס ריפוי בעיסוק שהתקיים ב 11.7 בבלינסון. לכנס הגיעו 320 משתתפים. הכנס כלל סדנאות בוקר , הרצאות, הצגת עשייה, מפגשים עם אנשים עם מוגבלויות. הודות לשרה טורקניץ וביח בלינסון קיבלו מקום לכנס ללא עלות, דבר שאיפשר הוזלה משמעותית של הכנס. כל הכבוד על כנס מרשים!!!
בכנס הוכרז על שינוי שם העמותה הישראלית לרב"ע לחברה הישראלית לרב"ע. גם הלוגו השתנה, נבחר ע"י מרפאים בעיסוק שהיו שותפים בתהליך.
התפיסה היא שהעמותה נותנת שירות לכל המרב"ע גם למי שלא חבר בעמותה.

4. פיתוח מקצועי של מרפאים בעיסוק-
נערך דיון בועדה על סטנדרטים לפיתוח מקצועי בכל תחום, קשר בין האקדמיה לארגונים מעסיקים בפיתוח מקצועי וביצירת קורסים. הוצג המודל שיש בכללית , שיצרו הגדרות לדרישות התמקצעות בכל התחומים ויצרו תהליך מתועד של קבלת הדרכה.
המשך תחום הפיתוח המקצועי ידון במפגש הבא של הוועדה.

5. מפגש עם עו"ד דר' מיטל סגל רייך– ממונה ארצית על ייצוג זקנים וכשרות משפטית בהנהלת הסיוע המשפטי, משרד המשפטים. מנהלת מחלקה עם 80 עורכי דין המסייעים לייצוג של זקנים ואנשים עם מוגבלות וירידה קוגניטיבית בהליך המשפטי. מיטל מציגה את תפקידה ואת המחלקה המשפטית והשירותים שנתונים בהקשר לחוק החדש ושירותים למטופלים. המערך שבראשותה מאפשר למטופלים עם קושי להתנהל, למצוא עבורם כלים ושירותים שיתאימו וכן לצעוד איתם בתוך ההליך המשפטי, ליצור איזון.
סיוע משפטי- גוף במשרד המשפטים, גוף גדול שנותן ייצוג בעניינים אזרחיים, אנשים יכולים לפנות לייצוג ללא תשלום אם הם עומדים במבחן ההשתכרות. יש גם סוגיות שהוחרגו לדוגמא ייצוג בוועדות פסיכיאטריות פטור ממבחן כללי ועוד. הסיוע המשפטי יושב בשישה מחוזות בארץ ופועל בעוד עשרות שלוחות.
קשר לריפוי בעיסוק: חשיבה משותפת מאפשרת ליצור פתרונות אישיים לכל אחד. רואה במרפאים בעיסוק בעלי מקצוע שיוכלו להעביר את השיח ממקום של האבחון למקום של התפקוד. המרפאים בעיסוק מביאים אלטרנטיבה לטיפולים סטנדרטים, מביאים גישות טיפול חדשות. מיטל והצוות שלה רואים במרפאים בעיסוק שותפים לטובת המטופל ולמיצוי אפשרויות הטיפול בו.


תאריך למפגש הבא: יום שני 15.10.18 בין השעות 15-17 בתל אביב.