תקציר ישיבת הוועדה המקצועית העליונה - 23.4.2018

 
 
 
סיכום ישיבת ועדה מקצועית עליונה- 23/4/18:
 
נוכחות:
נירית ליפשיץ, סיגל גרינבוים, עדינה מאיר, תמר וייס, מיכל הראל, יהודית דוריון, דבי רנד, תמי בר שליטא, אתי עמר, נעמה כץ, איה חסדאי, בת אל- עמותה, אורלי בוני, מעיין כץ, מרב גליס, יונת יבזורי ,יעל פרס שידלובסקי- יו"ר .

הנושאים שנדונו:

א.עדכונים כנס עמותה:
כנס השנה ב 11.7.18 , יערך במתכונת של יום עיון. נושא הכנס מיניות, שמו "מיניות- מדברים פשוט". דגש על מיניות כחלק בריא שיש לדבר ולהתייחס אליו בטיפול ברפ"ב. מטרת יום העיון- הרחבת הידע- המשתתפים לא נועדו להיות "מטפלים מינים", אלא להבין יותר, לדעת מה מתאים בכל גיל, הגבולות שיש לשים, מה ללמד ילד/ נער/בחור. לחשוף את המרפאים בעיסוק לתחום ולתת כלים בסיסים ובעיקר להעלות את הנושא למודעות.
נשלח קול קורא לתקצירים עד 19.5 . כמו כן תתקיים תערוכה שיוצגו בה בעיקר ספרים, אביזרים, חנויות, התאמות בתחום מיניות.
בהצלחה בכנס!

ב. עדכון מאבק האיגוד
חודשים ארוכים מתנהל קשר ומשא ומתן בנושא ההעסקה באיגוד, תנאי העסקה- העלאת התקינה, הרחבת השעות, שכר הולם. לאחרונה במקום השביתה שהייתה צריכה להיות לפני החג, תהיה פגישה בין אבי ניסנקורן, ושר האוצר.
מערך פיתוח מקצועי של מרפאים בעיסוק
מטרת הדיון להציג מידע ונתונים על מערך פיתוח מקצועי בכל ארגון ולדון באמות מידה/ תכנית/ מתווה להכשרה ופיתוח מקצועי של מרפאים בעיסוק בתום לימודיהם.
נציגות הארגונים הציגו את הפיתוח המקצועי בארגונים השונים, בהמשך נערך דיון בנושא.
סיכום –ימשך הדיון לחשיבה משותפת של דרישות לפיתוח מקצועי ממרפא בעיסוק בשנים הראשונות לעבודתו ובהמשך יורחב הדיון גם לנושא של הדרכה.


תאריך למפגש הבא: יום שני 23.7.18 בין השעות 15-17 בתל אביב.