תפקיד המרפאים בעיסוק בקידום נגישות ההשכלה הגבוהה - מרס 2018

 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: תפקיד המרפאים בעיסוק בקידום נגישות ההשכלה הגבוהה, שהתפרסם בגיליון חודש מרס 2018.
לנייר העמדה לחץ/י כאן.
 

 
 
 
 
 
 
פרסום פתרונות נגישותריסטרט פרסוםהעמותה לילידים בסיכון פרסוםאלוט פרסוםNuance Hear