תקציר ישיבת הוועדה המקצועית העליונה - 29.1.2018

 
 
 
ישיבת וועדה מקצועית עליונה 29.1.18:
 
נוכחות – מרב שנרך וודה, אורלי בוני, מעיין כץ, נעמי פרזינגר, בת אל זמורה, נעמי שרויאר, אתי עמר, עדינה מאיר, סיגל גרינברג, רחלי קיצוני, נעמה כץ, רות שגיב, שרה טורקניץ, דבי רנד,
יו"ר- יעל שדלובסקי פרס ,יונת יבזורי.

הנושאים שנדונו:
1. חברות חדשות בועדה: הצטרפו לוועדה נציגות חדשות מאונ' חיפה – ד"ר רחלי קיצוני במקום ד"ר עינת גל, ד"ר תמי בר שליטא במקום פרופ' נאוה רצון, איה חסדאי וד"ר נעמה כץ, יו"ר העמותה, סיגל גרינבאוים נציגה של האיגוד במקום יפעת שורץ.
2. סיכום פעילות הוועדה המקצועית העליונה החל מתאריך 9.16 ועד עתה, התקיימו 6 ישיבות הועדה שדנו בנושאים שונים, ביניהם השבתת הדרכות קליניות והסכם שכר מדריכים, סטודנטים שלמדו בחו"ל ודרכים להתאמת עבודתם בישראל, 4 ניירות עמדה חדשים שנכתבו והובאו בפני הועדה, קשר עם העמותה, כינוס עמותה 2017 ועוד.
3. ניסוח מטרות טיפול בריפוי בעיסוק – קיים קושי בתחומים שונים בריפוי בעיסוק בהגדרת מטרות תפקודיות ומדידות. במתע"מ יש הנחיות כלליות לכך אך יש צורך בדוגמאות בתחומי עבודה שונים, יש שונות רבה בין הארגונים ובין מרפאים בעיסוק והבדלים בין מרפאים בעיסוק ותיקים וחדשים. הוחלט על הקמת צוות מחברות הועדה שיביא הצעה לדרכי פעולה בנושא.
4. מרפאים בעיסוק שלמדו בחו"ל – בהמשך לדיונים קודמים הוצגו בפני הועדה הצעות של צוות מחברות הועדה שבחן את היכולת להשפיע על התאמת הלימודים בחו"ל ובעיקר במכללת ג'נין לדרישות ממרפאים בעיסוק בישראל. הועדה הציעה לעמותה ולארגונים השונים לבחון פתיחה של קורסים בסיסים בריפוי בעיסוק בתחומים השונים כדי לצמצם את פערי הידע.
4. מיצוב המקצוע/הנגשת המקצוע
בעקבות כתבות בתקשורת ופעולות של שדולות של חולים במחלות שונות ניראה שהריפוי בעיסוק לא מגיע לתקשורת ולציבור הרחב, וקשה להציג את תרומתו במס' מילים מובנות לכל. נערך דיון על אפשרויות שונות של ייצוג המקצוע בפורומים שונים. נציגות העמותה הציבו את הנושא של ייצוג ריפוי בעיסוק לקהלים שונים כאחד מהנושאים שהם יעסקו בכך השנה.

ישיבת ועדה הבאה – יום שני 23.4.18 שעה 15.00 – 17.00 חדר ישיבות
יעל פרס שידלובסקי ויונת יבזורי, יור הועדה