הרשמה לרשימת התפוצה
 
 
להרשמה טוען נתונים...
 

תקציר ישיבת הוועדה המקצועית העליונה - 25.9.2017

 
 
 
פרוטוקול ישיבת וועדה מקצועית עליונה 25.9.17
 
נוכחות – מיכל הראל, נאוה רצון, דבי רנד, מעין כץ, מרב שנרך וודה, נעמי פרזינגר, איה חסדאי, נעמי שרויאר, אתי חמו, אריאלה צור, יעל שדלובסקי פרס ,יונת יבזורי.
אורחים- אלי גבאי, נ'עם גש'הן.

הנושאים ופרטי הדיונים:
1. פרידה מפרופ' נאוה רצון - לאחר 10 שנים בוועדה. הוועדה מודה לנאוה על תרומתה רבת השנים. דר' תמי בר שליטא תחליף את נאוה כנציגה של החוג לריפוי בעיסוק באונ' תל אביב.
2. סטודנטים שלמדו בחו"ל – נושא שנידון בוועדה כבר מס' פעמים. קימת בעיה של פערים בידע, בחשיבה מקצועית קלינית ובחינוך בין מרפאים בעיסוק שלמדו בחו"ל למרפאים בעיסוק שלמדו בישראל. כמו כן קיים קושי גדול למצוא עבודה בישראל למרפאים בעיסוק שלמדו בחו"ל. הועדה סיכמה על הקמת צוות מתוך הועדה לחשיבה בנושא ועידוד לקביעת נהלים פנימים בכל ארגון לאמות מידה לרכזי מקצוע ומנהלים.
3. הסכם הדרכה קלינית הוצג ע"י אלי גבאי –
יש 4 הישגים להסכם:
1. תשלום עפ"י טבלה -למדריך מהמעסיק כולל הפרשות לפנסיה ותנאים סוציאליים.
2. דרגות – כל מדריך יקבל דרגה 4 שתהפוך קבועה לאחר הדרכה של שני מחזורים בשנה למשך שבע שנים. לאחר 7 שנים הדרגה תהיה קבועה.
דרגה של רכז הדרכה בכל מקום בו יש למעלה מ 15 סטודנטים בשנה תהיה דרגה 5.
3. קשר עם האקדמיה - האקדמיה מחויבת לשני ימי עיון למדריכים קלינים ע"ח האוניברסיטה חינם אין כסף.ניתן לפתוח את ימי העיון גם לעובדים נוספים שאינם מדריכים.
4. מפתח הדרכה-. נקצב מקסימום 3 סטודנטים למדריך ולא יותר.
5. סיכום כנס ריפוי בעיסוק ע"י איה חסדאי: 422 משתתפים ביום הראשון, 266 משתתפים ביום השני. 32 סטודנטים השתתפו ביום הראשון ו24 ביום השני . מספר המשתתפים קטן ב 100 מהכנס לפני שנתיים.
משובים- היו מצוינים, רבים התלוננו על העלות הגבוהה. הייתה שביעות רצון גבוה מהסדנאות.
הנושאים היו מגוונים.
6. יום הריפוי בעיסוק הבין לאומי - יום הריפוי בעיסוק יערך ביום ו' 27.10, חומרים לקראת יום זה יועלו על ידי משרד הבריאות, הועדה מעודדת יוזמות בנושא כגון הצטרפות למאבק הנכים ועוד.
 
ועדה הבאה תתקיים בתאריך 15.1.18 בין השעות 15-17.