תקציר ישיבת ועד העמותה - 6.3.2017

 
 
 
הישיבה התקיימה בתאריך 06.03.2017.

נוכחות: בתאל זמורה – מנכ"לית העמותה, חן כהן, תאיר שיתיאת, נוגה זיו, דפנה ארדיטי, בתיה מרום, אסנת בר חיים ארז, ליאת גפני לכטר, שני שפע קוגן, נוגה זיו

הנושאים שנידונו בישיבה:

פרישת חברת ועד – פזית בר חי ,נציגת אוניברסיטת תל-אביב בוועד ,הודיעה על פרישתה מוועד העמותה.
 
אגוד המרפאים בעיסוק - התקיימה פגישה של מנכ"ליות ויושבות ראש של עמותות מקצועות הבריאות בתגובה למכתב שנשלח ע"י אלי גבאי, יו"ר ארגון מקצועות הבריאות, לגבי חסרים בשיתוף הפעולה של העמותות למקצועות הבריאות עם האגוד. בדיון שהתקיים נשקלה האפשרות האם לפתוח את ההסכם שיש לעמותה עם האגוד בקשר לתרומה השנתית שתעמוד לטובת קידום מקצועי או שיש לפתוח את ההסכם ולנסח אותו מחדש. בהסכם החדש יש לדון במרכיבי ההשתתפות ב- woft. הוחלט כי חברות הוועד תשלחנה נקודות נוספות לדיון במייל, לקראת פתיחת ההסכם הקיים עם האגוד.
 
פורום אוטיזם –הפורום יפתח בשיתוף פעולה עם מ. הבריאות.
המטרה בשלב הראשון היא איסוף שמות מרפאות בעיסוק המובילות בשטח ובאקדמיה ויצירת קבוצה מקצועית/פורום שתוכל להוות גורם ייעוץ מקצועי בנושא אוטיזם עבור העמותה + מ. הבריאות.
הפורום יזומן לפגישה במ. הבריאות בשלב ראשון. המטרה בשלב השני היא להוציא קבוצות שיח/ קבוצות הדרכה בנושא. הפגישה הראשונית תתקיים תוך חודש וממנה יוקמו קבוצות ההדרכה או מעגלי השיח.
Ijot - בתיה מרום ,העורכת הראשית לכתב העת ,עדכנה כי לגבי הגיליון שיצא ביולי – חסרים עדיין מאמרים.
הועלתה הצעה ע"ח חברות הוועד לפנות לבריאות הנפש בקהילה באונ' חיפה.
הועלתה הצעה לפתוח באתר העמותה מדור של גאוות יחידה ושם יתפרסמו תחת השם "מרפאים בעיסוק בארץ ובעולם".
 
מתע"מ – הפקת החוברת החדשה עברה בהצלחה רבה וקיים ביקוש גם לתרגום
החוברת לערבית – תעשה פניה לגורמים ציבוריים לצורך קבלת מימון התרגום.
 
פורם תודה רב"ע – תודה רב"ע פנו לעמותה בבקשה להצטרף כפורום של העמותה.
בשבוע הבא תתקיים פגישה בנושא עם בתאל וחן כהן. הסוגיות שתועלינה בפגישה תידונה בישיבה הבאה של העמותה ונקווה לצמיחה ושת"פ פורה.
 
כנס שנתי – הכנס יהיה בן יומיים כאשר היום הראשון יתקיים במלון דן פנורמה והיום
השני בקמפוס אונו. מבנה הכנס – הסדנאות יתקיימו בקמפוס אונו.
בנוסף יש להוציא קול קורא לשולחנות העגולים ולמעגלי השיח, ולפנות למרבעי"ים הפנסיונרים ולהקים צוות שיתחיל לעבוד על נושא הכנס -ריפוי בעיסוק ואז והיום.
במקביל נבדקות אופציות של נותני חסויות לכנס.
 
מעגלי שיח – דפנה ארדיטי עדכנה כי נרשמו 47 משתתפים מהם כ- 35 בתחום הילדים.
התחומים בהם הובעה התעניינות הם: אוטיזם, וויסות חושי, שיקום פיזיקלי, גריאטריה, מוגבלות שכלית. עדיין חסרים מנחים שירכזו את נושא הפורומים במספר תחומים.
 
שדרוג אתר העמותה – האתר הקיים מיושן ועמוס מאוד מאחר ובעת הקמתו הוא לא נוכה מתוכן קיים. התקבלה הצעה לעיצוב ושדרוג האתר אולם עלותה גבוה מאוד ולכן הוחלט כי בינתיים כל אחת מחברות הוועד תיקח על עצמה לשונית אחת מתוך האתר ותחליט מה ניתן לשמר ומה להוריד או לשנות בו.
לצורך כך תיוצר טבלת גוגל דוקס ובה תודיע כל חברת ועד באיזה לשונית תטפל.