תקציר ישיבת הוועדה המקצועית העליונה - 28.11.2016

 
 
 
לפניכם תקציר ישיבת הוועדה המקצועית העליונה - 28.11.2016
 
 
נוכחות:
עדינה הרטמן מאיר, ענת גולוס, בת אל זמורה, דבי רנד, נאוה רצון, אורלי בוני, מעין כץ, אריאלה צור, אורנה צרפתי, מירב שנרך וודה, נעמי שרויאר, שירה ילון חיימוביץ, רותי שגיב, שרה טורקניץ, מיכל הראל, יהודית דוריון, נעמי פרזיגר, יונת יבזורי , יעל שידלובסקי פרס, מרב גליס.

הנושאים שנדונו בישיבה:
1. הטמעת מתע"מ המחודש: המתע"מ המחודש הוצג בוועדה ע"י ד"ר ענת גולוס, יו"ר ועדת המתע"מ המחודש. הועדה ברכה על השינויים שנעשו והודתה לחברות ועדת המתע"מ על עבודתן. התקיים דיון על הטמעת המתע"מ המחודש, החוגים לרפ"ב במוסדות האקדמאיים התחילו ללמד את המתע"מ המחודש כבר מתחילת שנת לימודים זו. 2.תפקיד הועדה המקצועית העליונה: הועדה החלה בדיון על תפקידי הועדה ומידת הנראות שלה בקהילת מרפאים בעיסוק וכלפי גורמים חיצוניים. הדיון ימשך גם במפגש הבא של הועדה.
3. הפסקת הדרכה קלינית: חברות הוועדה קיבלו עדכון בנושא על ידי נציגת איגוד מרפאים בעיסוק, שרה טורקניץ. נערך דיון על מטרות השביתה, השלכותיה על הכשרת סטודנטים וקשרי עבודה איגוד – אוניברסיטאות. אחר יומיים השביתה הסתיימה, ההסכם החדש הובא לידיעת חברות הוועדה.
המפגש הבא של וועדה יתקיים בתאריך 6.2.17 בת"א בין השעות 15-17.


רשמו: יעל שדלובסקי פרס ודר' יונת יבזורי יושבות ראש.