התערבות טיפולית של ריפוי בעיסוק במסגרות בבריאות הנפש בקהילה 5_2016

 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: התערבות טיפולית של ריפוי בעיסוק במסגרות בבריאות הנפש בקהילה, שהתפרסם בחודש מאי 2016. לנייר העמדה לחצו כאן.