תקציר ישיבת הוועדה המקצועית העליונה - 29.7.2015

 
 
 
לפניכם תקציר ישיבת הוועדה המקצועית העליונה - 29.7.2015:
 
עדכונים שעלו בישיבה:

• הסכם שכר עבור קופת חולים כללית: אושר הסכם אשר יתחיל ב1/8/15. זהו הסכם לשכר עידוד. ניתן תגמול עבור כל פעילות נוספת בתוך שעות העבודה, כשהוגדר הסף של הפעילות וכל תוספת מעבר תתוגמל לפי סוג הטיפול כמו אבחון וקבוצות. נכון לעכשיו ההסכם הינו פיילוט לשנה.

• הכנס השנתי של המרפאים בעיסוק תשע"ה: התקבלו משובים חיוביים מאד לגבי הכנס השנה. הכנס הבא יתקיים בשיתוף אוניברסיטת תל אביב וככל הנראה הכוונה לקיימו ביולי 2016, בסיום הלימודים. חשוב לפרסם בהקדם את מועד הכנס הבא. עלתה הצעה שהכנס יתקיים אחת לשנתיים כאשר בשנה בין לבין יתקיים יום עיון שנתי גדול עם נושא מרכזי אשר תארגן העמותה.

• יום הריפוי בעיסוק הבין לאומי: 27/10/15.
-יש לשלוח חומרים מראש לפרסום באתר של משרד הבריאות ובעמותה.
-ניתן להיעזר בחברת פרסום שהעמותה עובדת איתה כדי להפיץ מידע בתקשורת אודות המקצוע בכלל וספציפית לקראת יום הרב"ע הבין לאומי.

• WFOT: יש מימון חלקי לשלוח נציגה לWFOT Council Meeting שיתקיים השנה בקולומביה, הארגון פועל בנושא.

• דבי גביר מסרה שהיא מסיימת את תפקידה בוועדה, תודה לדבי על פעילותה בוועדה, מאחלים לה בהצלחה בהמשך.
 

הנושאים העיקריים שעלו במהלך הפגישה

• מסמך כללים של הכשרה מעשית:
-המסמך נכתב בשותפות האחראיות על הכשרות המעשיות מכל המסגרות האקדמיות ללימוד רב"ע בישראל ונציגת השירות הארצית לרב"ע במשרד הבריאות.
-מטרת המסמך ליצור אמות מידה להכשרות קליניות בריפוי בעיסוק. חשוב שמקצוע הרב"ע בישראל יקבע כללים עבור עצמו לפני שמקור חיצוני יכתיב את הדברים.
-מעין כץ הציגה את המסמך, וציינה כי כתיבת המסמך היתה תהליך ארוך ומבורך של בעבודה משותפת של כל החוגים. התרשמה שכל החוגים עושים מאמצים רבים שכל הכשרה תהיה בעלת משמעות.
-בנוסף למסמך זה, הועלו על הכתב (לשימוש פנימי) כל המודלים להכשרה קלינית ברב"ע הקיימים בשטח.

• ב30/6/15 נשלח מכתב למל"ג מטעם הוועדה המקצועית העליונה בנושא פתיחת תוכניות חדשות לתואר אקדמי ראשון בריפוי בעיסוק.
-הוצע להקים תת-ועדה של הוועדה המקצועית העליונה אשר מטרתה להיות בקשר עם המל"ג וגורמים שעוסקים בנושא פתיחת מוסדות אקדמיים חדשים.

כתבה: נעמי פרזיגר, יו"ר הועדה המקצועית העליונה לרב"ע