ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם הפרעות ויסות חושי SMD לאורך החיים 2_2015

 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם הפרעות ויסות חושי SMD לאורך החיים שהתפרסם בחודש פברואר 2015. לנייר העמדה לחצו כאן.