תקציר ישיבת ועד העמותה - 5.2.2015

 
 
 
בתחילת הישיבה הועלה נושא הביטוח לעמותה - ניתנו שתי הצעות והדבר יקבע בהקדם. נידונו עוד מספר נושאים כספיים של העמותה. חנה יעקובוביץ הודיעה שהיא מסיימת את תפקידה כגזברית העמותה. נעשים מאמצים למצוא גזבר לעמותה בהקדם האפשרי, גם אם לתפקיד זמני.

עדי, יו״ר העמותה, סיפרה על מפגש עם יו״ריות ומנכ״ליות העמותות האחרות של מקצועות הבריאות נערך משהו ראשוני של הכרות וחשיבה על נושאים שניתן וחשוב לקדם ביחד.
עו״ד אוסי מנובלה הצטרף לישיבה על מנת לעשות הכרות עם חברות הועד החדשות וכן להציג את עבודתו כיועץ משפטי של העמותה.

בהמשך, הועלה לדיון נושא מינוי מנכ״ל לעמותה (קיים בעמותות האחרות). הוחלט כי מנכ״ל יכול לקדם משמעותית את העמותה מבחינות שונות וכי נתחיל בתהליך של הגדת התפקיד ומציאת אדם המתאים לתפקיד.

חברות ועדת קשרי קהילה שיתפו בתהליך חשיבה שעשו ורעיונות לפעולה לקידום העמותה בקרב קהל המרפאים בעיסוק והסטודנטים. בין השאר הוחלט לחזק את הפייסבוק של העמותה והועלו לכך רעיונות. חברות ועדת הדרכה נתנו עדכון על כך ששתי קבוצות הדרכה חדשות יוצאות לדרך בקרוב. כמו כן הועלה נושא הקשר של העמותה עם מרפאים בעיסוק מהמגזר הערבי והוחלט שהנושא יידון בישיבה הבאה.

בנוסף, ניתן עדכון קצר על תחילת העבודה עם חברת יחסי הציבור ״לוגוס״ וכן על הכנס השנתי, תכנונו וארגונו.