תקציר ישיבת ועד העמותה - 29.12.2014

 
 
 
ישיבת הועד נפתחה באסיפה הכללית של העמותה לשנת 2014. באסיפה הועלו להצבעה נושאים שונים הקשורים לבעלי תפקידים בוועד העמותה, שינויים בתקנון העמותה והוצגו הדו"חות הכספיים לשנת 2013. פרוטוקול האסיפה יוצג באתר העמותה.
 
בישיבה ניתן עדכון בנוגע להתקדמות בארגון הכנס השנתי. חברת הכנסים "Think" נבחרה לסייע בארגון הכנס. כמו כן הוחלט להיעזר השנה בחברת יחסי ציבור על מנת למנף את פעילות המקצוע והעמותה. ניתנו עדכונים שוטפים בנוגע להתנהלות העמותה: ביטוח העמותה, ועדת ביקורת תסיים את תפקידה בתום הכנס השנתי של 2015 ויש למצוא חברי ועדה חדשים ואתר העמותה החדש נמצא בעבודה אינטנסיבית של מנהל האתר ויעלה בקרוב. כמו כן, חנה יעקובוביץ הודיעה כי היא מסיימת את תפקידה כגזברית העמותה ויש לבחור מחליף/ה בהקדם. "קול קורא" יפורסם בהקדם.
 
ניתן עדכון בנוגע לסימולטור ההכנה למבחן הרישוי לאחר שהסתיימו שני המועדים. ממשיכה העבודה על הכנת הסימולטור לשנה הבאה ושיפורו.
דובר על כך שבחודש מרץ יתקיים "יום המעשים הטובים" ונבדוק כיצד העמותה יכולה להשתלב בעשייה ביום זה.