נובמבר 2014 23 (4)

 
 
Accessing the Community: A Group Intervention to Enhance Community Mobility for Adolescents and Young Adults with Cerebral Palsy
נגישות לקהילה: התערבות קבוצתית לקידום ניידות קהילתית בקרב מתבגרים ובוגרים צעירים עם שיתוק מוחין
Author: Lori Rosenberg
Key Words: neuro-motor disorder, meta-cognitive approach, accessible public transportation, powered mobility, road safety
 
לתקציר המאמר באנגלית לחץ/י: abstract