תקציר ישיבת ועד העמותה - 8.9.2014

 
 
 
ישיבת ועד העמותה בתאריך 8.9.2014 נפתחה בעדכון של עמר עזריאל, מנהל האתר, בנוגע לאתר החדש. יש מעט עיכוב בשל בניית מנוע חיפוש של אבחונים (כרגע בתחום הילדים). כאשר יהיה מנוע כזה אפשר יהיה להשתמש בו גם בשביל אבחונים מתחומים אחרים ולעודד מסגרות ומוסדות לימוד לקחת בזה חלק.
 
בהמשך הועלו רעיונות לקראת יום הריפוי בעיסוק הבינלאומי (OT global day). חשוב לפרסם באתר ובפייסבוק וכן להפיץ כמה שאפשר ולעבוד בשיתוף עם משרד הבריאות, הארגון ושאר המוסדות.
 
בהמשך ניתן עדכון לגבי יום העיון בנושא קבוצות ובאסיפה הכללית שיתקיימו בדצמבר וכן בקצרה על הכנס במאי בירושלים.
 
ועדת הדרכה חזרה וציינה שיש מספר גדול של מדריכים טובים, אך כי עדיין יש קושי רב במציאת מודרכים והקמת קבוצות הדרכה. הוחלט כי ננסה שוב לעשות מאמץ לקדם את הנושא, שחשוב לנו כעמותה ולקידום המקצועיות. כמו כן, הועלה נושא הוועדות בוועד העמותה. נמסר עדכון מוועדת הכנס וועדות נוספות והוחלט כי הנושא ידון לעומק בישיבה הבאה.
 
בנוסף, שרון קירשנר הודיעה על סיום תפקידה כסיו״ר בסוף השנה, הוחלט סופית לגבי תשלום ליו״ר וניתנה סקירה בנוגע למצב הכספי של העמותה.