הרשמה לרשימת התפוצה
 
 
להרשמה טוען נתונים...
 

תקציר ישיבת ועד העמותה - 21.7.2014

 
 
 
בתחילת הישיבה ניתנה התייחסות לסימולטור ההכנה למבחן הרישוי. דובר על השינויים והשיפורים שנעשו השנה וכן על קשיים ובעיות שנתקלים בהם המשתמשים השנה. נאמר כי ניתן מענה על כל בעיה שעולה. כמו כן היתה התייחסות לפורום של הסימולטור ועל כך שזהו מקום שניתן לנצלו ללמידה. לקראת הבחינה היתה בקשה להירתמות של כל חברות הועד למתן תשובות בפורום. לאחר הבחינה ישלח משוב לכל משתמשי הסימולטור, על מנת להפיק לקחים לקראת השנה הבאה.
 
ניתן עדכון לגבי יום העיון השנתי של העמותה שיתקיים בדצמבר 2014. יום העיון יהיה בנושא התערבויות קבוצתיות. נידון נוסח ה"קול קורא". ניתן דגש על כך שחשוב להפיץ את דבר יום העיון לכמה שיותר גופים, על מנת שתהיה מעורבות של כמה שיותר מרפאים בעיסוק ומתחומי התמחות שונים.
 
כמו כן, הוצג נושא ניירות העמדה. הפורמט החדש של ניירות עמדה הועבר לועדה המקצועית העליונה. ניירות העמדה מתפרסמים ב-IJOT והם חלק מחומר הלימוד הנדרש למבחן הרישוי. הועלה נושא שיתוף הפעולה בין העמותה לבין הארגון, בנוגע לתשלום לעמותה עבור חברי ארגון, ובהקשר זה, אופן קבלת ה-IJOT. יש להמשיך ולבדוק את הנושא.
 
ניתן עדכון בנוגע לתחום הפרקינסון - פרסום "קול קורא" לפורום בתחום והרצון לפתח תכנית הכשרה ייחודית למרפאים בעיסוק בתחום זה.