התערבות הריפוי בעיסוק - הנשמה מלאכותית ממושכת

 
 
לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: התערבות הריפוי בעיסוק עם מטופלים המאושפזים במחלקות להנשמה מלאכותית ממושכת, שהתפרסם בגליון חודש אוגוסט 2014. לצפייה בנייר העמדה לחצו כאן.