פברואר 2014 23 (1)

 
 
השפעת גורמים סביבתיים על התפתחות בנים מגנים חרדיים בישראל
The Influence of Environmental Factors on the Development of Ultra-Orthodox Preschool Boys in Israel
 
מאת: ענת גולוס, מירי שריד, מיכל וייל, אביבה יוכמן ונעמי וינטראוב
מילות מפתח: תרבות, חרדים, התפתחות ילדים
 
לתקציר המאמר בעברית לחץ/י: תקציר גורמים סביבתיים על התפתחות בנים מגנים חרדיים בישראל
לתקציר המאמר באנגלית Abstract לחץ/י: abstract
למאמר המלא לחץ/י: מאמר מלא